Het is een feit dat er zaken zijn waar de mannen beter in zijn dan de vrouwen en er zijn zaken waarin de vrouwen beter zijn dan de mannen. Dit is nodig om de balans in evenwicht te houden in een gezin, voornamelijk omdat de man en vrouw elkaar aanvullen. Uitgaande van dit aspect kunnen we concluderen dat deze vraag onmogelijk beantwoord kan worden met ja of nee, zonder de achterliggende gedachte ervan te weten. Maar met behulp van onderstaande uitleg kunnen we alvast meer duidelijkheid geven over dit onderwerp. 

In de islam speelt geslacht geen rol, want slechts degene die bij Allah geliefder is bevat meer kwaliteit en hoogwaardigheid. In de Koran staat het volgende:

“Inderdaad, de moslimmannen en de moslimvrouwen, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, de lijdzame mannen en de lijdzame vrouwen, de nederige mannen en de nederige vrouwen, de aalmoesgevende mannen en de aalmoesgevende vrouwen, de vastende mannen en de vastende vrouwen, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah veelvuldig gedenken – voor hen heeft Allah vergiffenis bereid en een geweldige beloning.”1

Wanneer we kijken naar de Koran, de leidraad voor de mens, zien we dat Allah waarde geeft aan de mens, afhankelijk van taqwa (godsvrees). Degene die meer taqwa heeft is geliefder bij Allah en bevat zo meer kwaliteit. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen man en vrouw. Taqwa kan ook vertaald worden in termen van bewustzijn van God. Een individu kan geen godsvrees hebben indien hij niet bewust is van God. Maar wat houdt godsvrees nu in? 
Met taqwa wordt het volgende bedoeld: Allah vrezen, zondes vermijden en jezelf weerhouden van handelingen, toestanden en woorden waar Allah niet van houdt. Uiteindelijk is het doel van een moslim een leven te leiden dat Allah tevreden stelt: Dus taqwa of godsvrees is niet per definitie angst voor de Schepper en Zijn bestraffing, maar het is meer de vrees om Allah teleur te stellen. 

We kunnen de gestelde vraag ook vanuit het psychologische aspect bekijken en behandelen: “Is er een verschil tussen mannen en vrouwen vanuit de psychologische invalshoek?” Zonder aarzeling kan deze vraag met ‘jazeker’ beantwoord worden. Psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen zijn al vanaf de jeugd zichtbaar. De verschillende keuzes die gemaakt worden bij het uitkiezen van bijvoorbeeld speelgoed is een bewijs dat mannen en vrouwen in het algemeen verschillen.

Naarmate mannen en vrouwen ouder worden, is het zichtbaar dat er meer verschillen tevoorschijn komen. Bijvoorbeeld gesprekken die onder mannen gevoerd worden gaan meestal over sport, werk, politiek en dergelijke. Vrouwen daarentegen hebben het dan meer over mode, uiterlijk, het huwelijk, kinderen enzovoort. De aard van de man is meer op de buitenwereld gericht, terwijl zijn zachtaardigheid echter weer overtroffen wordt door die van een vrouw.

Bijgevolg kunnen we zeggen dat het onmogelijk is om deze twee geslachten op ieder vlak aan elkaar gelijk te stellen. Mannen en vrouwen zijn op een dusdanige manier geschapen dat ze van nature van elkaar verschillen. Zowel mannen als vrouwen hebben verschillende kenmerken en eigenschappen  gekregen en bezitten beide geslachten niet dezelfde capaciteiten. 

In het algemeen is de man op het gebied van kracht meer op de voorgrond dan de vrouw en de vrouw is op het gebied van barmhartigheid en gevoeligheid meer op de voorgrond dan de man. Onder één dak worden de krachten van beide kanten gebundeld.

Dit is ook nodig voor de behoefte en het geluk van het gezin. Omdat de man op het gebied van kracht en volharding in het algemeen beter presteert dan de vrouw, heeft Allah de verantwoordelijkheid om de familie te leiden en te voorzien in de eerste plaats bij de man neergelegd. De man is verantwoordelijk om de vrouw van ieder gevaar, zowel materieel als spiritueel, te beschermen en in al haar behoeften te voorzien. Dit betekent niet dat geen enkel vrouw deze dingen niet alleen kan. Het is echter een gunst van Allah om de last van de vrouw te verlichten zodat ze het gemakkelijker heeft. Zo kan de vrouw zich focussen en bezighouden met dingen waarin ze beter is dan de man. 

Tenslotte heeft de islam een hoge en eervolle status toegekend aan de vrouw. Dit kunnen we bevestigen met de volgende overlevering van profeet Mohammed (vrede zij met hem):

"Het paradijs ligt onder de voeten van de moeders.”2

Hierbij is ook de uiting “vrouwen zijn slaven van de mannen” een absolute leugen. Integendeel, de vrouw heeft binnen de islam meer rechten dan de man. Want de islam zegt dat de man verplicht is voor de vrouw te zorgen, terwijl de vrouw deze verantwoordelijkheid niet draagt. Omdat de vrouw de taak heeft gekregen om het kind op te voeden en ervoor te zorgen, heeft Allah een groter gevoel van barmhartigheid aan haar gegeven.Echter is de vrouw wel verplicht om haar man te gehoorzamen zolang wat er van haar gevraagd wordt niet ongepast, slecht of tegenstrijdig is met de islam. Maar het is eveneens de plicht van de man om aan de rechten van de vrouw te voldoen.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Ahzab (De Partijen) 33/35.
  2. Hadith, Kash al-Khafa, 1078; Al-Da’ifah, 593.