We hebben weet van de zon dankzij haar licht. We kunnen de zon niet kennen zonder haar licht. Zo stelt Allah zich aan ons voor met zijn profeten en heilige boeken. Het is niet mogelijk voor een persoon om Allah te kennen zonder een profeet en een boek. Een boek die beladen is met vele subtiele betekenissen zou het zonder een leraar gewoon een stuk zinloos papier zijn. De betekenis van dit Heilig Boek kan alleen worden begrepen door het sturen van profeten en boeken.

Zelfs als mensen zelf kunnen achterhalen dat er een Schepper is, kunnen ze de namen en de eigenschappen, bevelen en verboden van deze Schepper niet zelf kennen of vinden. Daarom is het essentieel dat Allah profeten voor de mensen stuurt.

De mens kan het antwoord op de vraag "Waar kom ik vandaan, waarom ben ik naar deze wereld gekomen en waar zal ik heen gaan" leren van de profeten.

Er zijn 25 mensen met naam vermeld in de Koran waarvan zeker bekend is dat ze profeten zijn. Het aantal profeten vermeld in de hadiths is meer dan 100 duizend. 1  

Het belangrijkste punt in dit verband is: Allah heeft geen enkel tijdperk leeg gelaten, Hij stuurde profeten in elk tijdperk.

De eerste profeet is Adam (v.z.m.h) en de laatste Profeet is Mohammed (v.z.m.h). Tussen deze twee profeten waren er zoveel profeten dat we het aantal niet kunnen weten. Ook al kennen we niet de namen van alle profeten die door Allah zijn toegezonden, we geloven in hen allen.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Hadith, Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77; Bursevî, İsmail Hakkı, Tefsiru Ruhu’l-Beyan, 2/323; 6/49; 8/215.