Het gebed verrichten en bidden zijn de basis en essentie van ons als dienaar. Ons basisprincipe zou onze intentie en doel van de aanbidding moeten zijn. Het bidden mag niet gezien worden als ‘een aanvraag voor iets dat we zouden willen’ of het gebed verrichten met de bedoeling dat ‘al onze zaken lopen zoals gewenst’. 

Deze wereld is bedoeld als beproeving. De beproeving zou geen zin meer hebben als onze gebeden onmiddellijk en op het ogenblik dat wij dat willen aanhoort zouden worden. 

Allah belooft de hemel aan de gelovigen die vertrouwen in Hem en deugdzaam zijn. Die hemel is voor ons niet te vinden op deze wereld. Dus we hebben niet het recht om te klagen dat dingen niet gaan zoals wij dat wensen hoewel we gebeden opzeggen en het dagelijks gebed verrichten. 

De hadith vermelden over degenen die bidden het volgende: 

"Degene die bidt wordt zijn zonden vergeven, of ontmoet onmiddellijk goed of krijgt zijn beloning in het Hiernamaals." 1

Het gebed draait rond het smeken aan Allah met het diepe besef dat we onmachtig en zwak zijn, ons kunnen vergissen en onverrijkt zijn.  Bij het gebed ervaart men dat Allah ons hoort en kan aanvoelen zodat we ons ontdoen van eenzaamheid, verdriet, zorgen en wanhoop. 

In de Koran zegt de machtige Schepper "Bid tot mij zodat ik jullie beantwoord." 2

Sommigen gebruiken deze vers om te vragen: Als Allah zegt "Bid tot mij zodat ik jullie beantwoord." waarom worden sommige gebeden dan niet aanhoort hoewel we vaak bidden’.

Allah zegt ‘Ik zal beantwoorden'', niet ''Ik zal ze aanvaarden''. Een dokter zal zijn patiënt ook niet weigeren een medicijn te geven als die erom vraagt, maar de dokter zal hem het juiste medicijn geven, namelijk die de patiënt nodig heeft. 

Elk oprecht gebed dat voldoet aan de wens van Allah is aanvaardbaar en vindt zijn weerga bij Allah. Het aanvaarden van een gebed kan zich op drie manieren manifesteren:

Het gebed heeft een effectief gevolg in de wereld. Dus Allah gunt de bidder het gevraagde op deze wereld. Of Allah schenkt iets beter aan de bidder. Of Hij aanvaardt het gebed voor zijn leven in het Hiernamaals. Dus het gevolg van zijn gebed kan zijn dat de bidder in de hemel toegelaten wordt of van de hel verlost wordt. 

Het is daarom niet juist om te zeggen dat gebeden niet aanhoort worden, in de zin dat ze effectief uitkomen maar men stelt beter dat het gebed op een veel betere manier is aanhoort. 

Aanvaardbare gebeden en aanbiddingen zijn gepast aan de wil van Allah. Wereldse beloningen kunnen dan ook enkel gegund worden als ze met die bedoeling worden uitgevoerd. 

Een hadith meldt bijvoorbeeld "Een aalmoes beschermt tegen ongelukken en noodlot en verlengt je leven.'' 3 Maar we mogen geen aalmoezen geven met de bedoeling dat we beschermd worden tegen ongeluk en noodlot of om langer te leven, we moeten het geven voor de gunst van Allah. Enkel dan kan de aalmoes ons beschermen en ons goed doen. Gebeden en aanbidding kunnen we ook vergelijkend interpreteren. 

Daarbij zegt de profeet Mohammed (v.zmh): "Iedereen van jullie zou voor al hun behoeften van hun Heer moeten vragen, zelfs tot aan de kapotte schoenveter toe." 4 Uit deze hadith begrijpen we dat wij alles, tot aan de kleinste behoeftes aan Allah kunnen vragen en willen.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Hadith, Deylemi.
  2. De Heilige Koran, Ghafir (Hij Die Vergeeft), 40/60.
  3. Hadith, Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63.
  4. Hadith, Tirmizi, Smeekgebed 149, No:3607, 3608.