In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De islam is neergezonden door Allah om het geluk zowel in deze wereld als in het hiernamaals te bereiken. Alhoewel de islam alle mooiheden, regels en morele waarden bevat die de mens nodig heeft om zich van het eeuwige geluk te verzekeren, weet een groot deel van de mensheid niet wat de islam inhoudt en wat het nastreeft. Deze problematiek heerst grotendeels in Europa. Hier wordt de islam zo- danig verkeerd gei╠łnterpreteerd waardoor er zelfs gedachten ontstaan die het tegenovergestelde tonen dan wat de islam eigenlijk is.

Als Europese moslims is het door ons ook noodzakelijk bevonden om dit boek te schrijven, waarin antwoord wordt gegeven op de meest voorkomende vragen in deze tijd. Het is onze plicht om alle Europese, zowel moslim als niet moslim medeburgers juist te informeren en te verlichten omtrent deze onderwerp. In dit boek is de islam met alle openheid en waarheid weergegeven met behulp van betrouwbare bronnen.

De islam is naast het christendom de godsdienst met de meeste aanhangers. Er zijn echter veel mensen die weinig kennis hebben over deze wereldreligie. In Europa zijn er meer dan 40 miljoen moslims en wereldwijd zelfs meer dan 2 miljard. Tot grote teleurstelling van de moslims is in Europa nog steeds sprake van islamofobie. De islam heeft door de jaren heen voor vrede en rechtvaardigheid gezorgd. Op de dag van vandaag is dit geloof een integraal deel van de Europese maatschappij. Het doel van dit boek is om de vooroordelen bij vele mensen omtrent de islam weg te werken en een bijdrage te leveren aan de maatschappij, zodat iedereen in vrede en met begrip met elkaar kan leven.

In dit boek zal duidelijk worden, waarom de heilige Koran wereldwijd het meest gelezen boek is en de naam Mohammed een van de meest gebruikte namen. Na het lezen van dit boek wordt duidelijk dat de islam en de Heilige Koran te vergelijken zijn met een oceaan, de inhoud van dit boek is hier slechts een druppel van. Om de islam nog beter te kunnen begrijpen wordt het aangeraden om te beginnen met het lezen van de Heilige Koran.

                                                        Voor meer informatie 0032484561096