Het is heel moeilijk om de zee en het leven onderwater te vertellen aan iemand die nog nooit de zee gezien heeft. Het betreft immers een leefwereld die volledig vreemd is aan zijn eigen gekende wereld. Eigenlijk kunnen we ons heel moeilijk tijdloosheid voorstellen die buiten de door ons gekende tijd staat. 

We verbeelden ons zelfs Allah in diezelfde tijd als wij over Hem nadenken. Bovenstaande vraag komt daarom vaak voor. Het komt voort uit de fout die we maken, namelijk denken dat Allah verbonden is aan tijd. Terwijl Hij niet gebonden is aan tijd maar de maker is van de tijd. 

We leven in het universum in een tijdslijn. We leiden een leven in "Verleden tijd", "Tegenwoordige tijd" en "Toekomstige tijd".  De eeuwigheid die aan Allah toegekend wordt, betekent niet dat Hij helemaal vooraan staat van het verleden op de tijdslijn. Daarmee wordt niet het prille begin bedoeld. Eeuwigheid staat buiten de tijd en omvat het verleden, heden en toekomst. 

Allah omvat met zijn oneindige kennis de tijd waarin wij leven in zijn geheel.  Dus de begrippen voor en na die op ons van toepassing zijn, kunnen niet gelden voor Allah. De vraag 'Wat Allah deed voor de schepping' is dus een verkeerde vraag doordat de eeuwigheid niet begrepen is en tijdsgebonden is. Dit is hetzelfde als vragen 'Wat deed Allah die geen verleden heeft in het verleden?'

Tijd is trouwens iets dat achteraf is ontstaan, zoals de zon en de maan pas later ontstaan zijn. 

Zo klinkt de vraag 'Wordt Allah beïnvloed door zonnestralen?' niet logisch. We zouden antwoorden dat zonnestralen alleen op ons invloed hebben.  Hetzelfde kan gezegd worden in verband met de tijd. Beide zijn achteraf ontstane begrippen die op ons betrekking hebben. Allah ondervindt geen invloed van de zon of van de tijd. Hoe beter we Allah kennen, hoe eenvoudiger onze vragen over Allah worden. Hiervoor moeten de commentaren zoals het werk Risale-i Nur met goede trouw gelezen worden.