De islam hecht veel waarde aan nobele omgangsvormen, heeft het goede voorgeschreven voor iedereen en allemaal, eveneens in de relatie met dieren.

Vele Moslims en niet-Moslims zullen waarschijnlijk verbaasd zijn als ze ondervinden in welke mate de islam belang hecht jegens dieren en aanspoort tot het goed behandelen ervan.

Binnen de islam bestaan er regels die de rechten van de dieren tot uitdrukking brengen. Men mag hen geen pijn doen, hen niet zwaar beladen, hen niet slaan, hen niet uithongeren of van dorst laten omkomen.

Er zijn in de Koran hoofdstukken vernoemt naar dieren, bijvoorbeeld hoofdstuk de koe, de bij, de olifanten, de spin en de mier om zo het belang van dieren aan te geven zonder de moeite nemen om te wijzen naar de vele verzen waar dieren worden genoemd.

In een overlevering van Aboe Hurayrah zegt de profeet (vrede zij met hem); “Er was een man die op pad was in de Sahara tot het moment hem bereikte dat hij heel erg dorst had. Hij besloot om in een put te dalen om het water te bereiken en te drinken. Toen hij zichzelf omhoog waande, merkte hij een hond op die dorst had. De man zei: ‘Deze hond bevindt zich in een situatie waar ik ook in was.’  Waarop hij de dorst van de hond leste en Allah hem zijn zondes vergaf.” De mensen zeiden: ‘O profeet, is er een beloning met betrekking tot dieren?’ De profeet knikte hierop ja. 1

Een tijdperk waarin bijna alle maatschappijen dieren geen rechten toekenden en als niets anders dan vuil werden aangezien.

De islam heeft zodoende de opvatting en standpunt jegens dieren destijds een andere wending gegeven en derhalve werd de positie van dieren verbeterd en werden aan dieren rechten toegekend.

In een andere overlevering wordt verteld dat een prostituee door Allah vergeven werd voor haar daden omdat zij een dorstige hond van de dood heeft gered door het te drinken te geven. 2 Omwille van deze vergiffenis heeft de prostituee haar slechte daden verlaten en werd een goede dienaar van God.

Een Hadith zegt het volgende: ‘Een vrouw heeft een kat laten verhongeren waarop deze dood ging. Door deze daad kwam de vrouw in de hel terecht.’ 3

Zoals blijkt heeft de islam niet alleen de mensenrechten vastgelegd maar ook de dierenrechten.


 

 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Hadith, Bukhari en Moeslim.
  2. Hadith, Bukhari en Moeslim.
  3. Hadith, Bukhari, bed’u’l-halk 17.