Vasten levert voor een praktiserende moslim en de moslimgemeenschap waar hij of zij toe behoort, vele voordelen op. Het prikkelt de spirituele groei. Door te vasten herinnert men zichzelf er aan dat Allah zijn ware eigenaar is en dat hijzelf geen absolute zeggenschap heeft. 

Door te vasten herinnert men zichzelf er aan dat men zwak is, behoeftes nodig heeft en hoe afhankelijk men is van Allah voor de voorziening in basisbehoeften, waarmee de deur naar verbinding met Allah geopend wordt. De honger die door het vasten ontstaat, geeft de geest de gelegenheid te ontsnappen aan de fysieke dominantie van het lichaam en creëert zo de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

Door het vasten zullen de rijken ervaren wat het is om honger te hebben en hoe het is om niet in staat te zijn het eten te kunnen kopen welke men nodig heeft. Daardoor zullen de rijken meer bereid zijn om liefdadigheid te tonen wanneer zij vasten. Dit zorgt voor een band tussen de armen en rijken dat tot sociale cohesie1 leidt. Tijdens de Ramadan, wanneer moslims elkaar uitnodigen om het vasten te verbreken en wanneer ze elkaar iedere avond in de moskee tegenkomen, is er veel interactie tussen moslims.

Een andere grote voordeel van vasten is dat het de beste manier is om de wilskracht te trainen. Doordat het vasten voor een aaneengesloten periode een islamitische maand duurt, wordt de zelfbeheersing die dit oplevert, een gewoonte. 

Ten slotte zijn er veel voordelen van het vasten voor de gezondheid van de mens. We spreken over kankerpreventie, verminderde kans op de ziekte van Alzheimer, verminderde kans op psychologische stoornissen… Het is eveneens bewezen dat verschillende aandoeningen zoals zwaarlijvigheid, hartziekten etc., veroorzaakt worden door te veel en verkeerd te eten. Door circa dertig dagen aaneen te vasten, maken moslims zich de gewoonte eigen om hun eetpatroon te beheersen. Het is de lezer aangeraden om meer te lezen over de voordelen van het vasten. 

 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Sociale cohesie duidt op de samenhang in een maatschappij. Door sociologen wordt sociale cohesie ook wel omschreven als 'kleefkracht'.