In de Koran zegt Allah als volgt: 

“Kijk dan naar de sporen van barmhartigheid van Allah, hoe Hij de aarde doet leven na haar dood! Inderdaad, Hij is de opwekker van de doden. Hij is Almachtig over alle dingen.”1

In het voorjaar is te zien dat ontelbare planten en dieren uit het niets en in korte tijd uit aarde worden geschapen. Als er elke lente onophoudelijk planten en dieren tot leven komen en de mens continue uit een zaadcel en eicel geschapen wordt, hoe is het dan mogelijk om je af te vragen of er een wederopstanding plaats zal vinden? De cellen in het menselijk lichaam vernieuwen zich continu. Elke minuut sterven miljoenen cellen af en worden nieuwe cellen aangemaakt. In de Koran staan de volgende verzen hierover:

“Heeft de mens niet begrepen dat Wij hem hebben geschapen uit een zaad? En toch zie je dat hij een duidelijke (vijandige) opstandeling is geworden!”2

“En hij zet Ons verhalen voor en vergeet zijn eigen ontstaan. Hij zegt: ‘Wie brengt deze botten en beenderen weer tot leven, terwijl ze bedorven zijn?’”3

De reden voor de openbaring van dit vers is als volgt: Ubay ibn Khalaf, een ongelovige uit Mekka die de Wederopstanding ontkende, pakte een bedorven stuk gebeente vast, verpulverde dit vervolgens met zijn handen en richtte zich daarna tot de boodschapper van Allah: “Geloof jij dat Allah deze bedorven beenderen opnieuw tot leven zal brengen?” De boodschapper van Allah reageerde als volgt: “Ja, Hij wekt jou tot leven en stopt jou in de Hel.” 

Hierna zijn deze twee verzen geopenbaard:

“Zeg: ‘Hij, Die hen voor de eerste keer schiep zal hen doen herleven; Hij heeft kennis van de gehele schepping.’”4

“Hij is het, Die uit een groene boom voor u vuur voortbrengt, en ziet, gij steekt er (uw brandstof) van aan.”5

In dit vers wordt verwezen naar de bedoeïenen die vuur maakten door hars bevattende boomtakken tegen elkaar aan te wrijven. De trouwe volgeling van de profeet, Ibn Abbas, vertelt hierover het volgende: “De Arabieren gebruikten de takken van twee soorten bomen ‘Merh’ en ‘Afar’ om vuur te maken. ‘Merh’ wordt als een vuursteen onder gehouden en ‘Afar’ als een vonksteen boven. Beide takken worden nat gemaakt en daarna tegen elkaar gewreven waardoor ze gaan branden.”6

Allah Die uit een vochtige boom vuur kan creëren, is ook in staat bedorven beenderen terug tot leven te brengen.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1.  De Heilige Koran, Ar-Rum (De Romeinen) 30/50.
  2.  De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/77.
  3. De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/78.
  4. De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/79.
  5.  De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/80.
  6.  www.SorularlaIslamiyet.com (TR) / www.questionsonislam.com (ENG)