Profeet Mohammed (vrede zij met hem) was en is het grootste voorbeeld voor de mensheid. Hij was de meest barmhartige, de meest rechtvaardige, de meest geliefde en de meest gewaardeerde persoon onder de mensen. Hij werd ook wel ‘Mohammed Al-Amin’ genoemd, dat ‘Mohammed de meest betrouwbare’ betekent. Hij was zo eerlijk en betrouwbaar dat zelfs zijn vijanden hun kostbare eigendommen aan hem toevertrouwden. 

“En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.”1

“Er is een goed voorbeeld voor jou in de Boodschapper van Allah.”2

Met deze vers worden gelovigen aangemoedigd en aanbevolen om de profeet als voorbeeld te volgen op alle gebieden van hun leven. Want met zijn persoonlijkheid, levensstijl, karakter en manieren is hij het perfecte rolmodel voor ons. 

Zoals geweten, heeft elke profeet zijn volk goed gedrag en goede manieren aangeleerd volgens het model dat Allah tevreden zou stellen. Echter werd profeet Mohammed gestuurd om dit model  te vervolledigen.

“Ik werd gestuurd om de zedelijkheid te vervolledigen.”3

Alle mooiheden die verteld worden in de Koran kan men terugvinden in de persoonlijkheid van de geliefde profeet. Wanneer zijn metgezellen meer wilden weten over zijn persoonlijkheid en karakter antwoordde zijn vrouw Aisha: “Heb je de koran niet gelezen? De moraal van de Boodschapper van Allah was de koran.”4

Alle mensen kunnen voor zichzelf voorbeelden vinden in de moraal van profeet Mohammed om naar toe te streven ongeacht hun kleur, religie, afkomst en beroepsklasse. Naast talloze mooiheden en deugden die wij kunnen uithalen van zijn leven, kunnen we ook oneindig veel lessen leren die betrekking hebben op verschillende vlakken in het leven zoals ons welzijn, ons beroep en ons plaats in de samenleving. 

In tijden waarin slaven niet als mens beschouwd werden, zei de profeet over de slaven: 

“Deel jullie eigen eten en kleding met hen. Beschouw hen als je eigen familie.”5

De volgende overlevering is van metgezel Jabir bin Abdullah: ‘’Een begrafenisstoet passeerde ons voorbij en de profeet stond op en ook wij stonden op.We zeiden: “O Allah’s Boodschapper! Dit is de begrafenisstoet van een Jood.’’Hij zei:"Wanneer u een begrafenisstoet ziet, moet u opstaan. Zij is toch ook een mens."6

Dit zijn slechts twee voorbeelden die het geweldige karakter van de profeet tonen. Hij was eerlijk, lief en behandelde iedereen met respect, zelfs zijn vijanden. Niemand heeft hem ooit horen liegen of kwaadspreken. Hij kende rechten toe aan slaven en hij misbruikte zijn macht niet. Kortom, iedereen kan onze geliefde profeet als een goed voorbeeld voor zichzelf nemen onder welke omstandigheden hij dan ook leeft. Hij leerde de mens toen al normen en waarden die de wereld op dit moment hard nodig heeft. Politicus en spirituele leider Ghandi heeft de profeet op deze manier geprezen:

"Ik zou het leven willen kennen van degene die vandaag onbetwistbaar de harten van miljoenen mensen ontroerd. Ik ben er van overtuigd dat het niet het zwaard was dat diende als middel om te overtuigen de islam als godsdienst aan te nemen. De grote bescheidenheid, het altruïsme7 van profeet Mohammed, zijn betrouwbaarheid, zijn intense toewijding aan zijn vrienden, zijn moed, zijn absolute vertrouwen in Allah en zijn eigen missie waren één voor één eigenschappen die voldoening brachten in de harten. Deze kenmerken lieten hem toe de hindernissen, conflicten en problemen tot een goed einde te brengen."8


 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Qalam (De Pen) 68/4.
  2. De Heilige Koran, Al-Ahzâb (De Partijen) ( 33/21.
  3. Hadith, Imam Malik, Muwatta, Husnü'l Halk, 8; Moesned, 2/381.
  4. [Hadith, Muslim 1/514 no: 746.
  5. Hadith, Buhari, Geloof 22; Muslim, Eyman 40.
  6. Hadith, Sahih Al-Buhari, Al-Janaa'iz (De Begrafenis), 78/1593.
  7.  Gedrag of levenshouding waarbij je mensen helpt zonder eigenbelang
  8.  Boek “Young India” (1924) – Mahatma Ghandi