Hij was en is het grootste voorbeeld voor de mensheid; de meest barmhartige en de meest rechtvaardige. Hij is de meest geliefde en gewaardeerde persoon tussen de mensen en niemand zal meer zo geliefd zijn.

“En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.”1

“Ik werd gestuurd om de zedelijkheid te vervolledigen.”2

Een bijnaam voor de profeet is ‘Mohammed Al-Amin’, dat ‘’Mohammed de betrouwbare’’ betekent. Iedereen en zelfs de ongelovigen vertrouwden hun kostbare eigendommen toe aan hem. Deze vijanden hebben zelfs tijdens de strijd met hem hun waardevolle spullen niet terug gevraagd of de angst gehad dat ze deze niet meer terug zouden krijgen. 

Zelfs politicus en spirituele leider Ghandi heeft de profeet geprezen:

Ik zou het leven willen kennen van degene die vandaag onbetwistbaar de harten van miljoenen mensen ontroerd. Ik ben er van overtuigd dat het niet het zwaard was dat diende als middel om te overtuigen de islam als godsdienst aan te nemen. De grote bescheidenheid, het altruïsme3 van profeet Mohammed, zijn betrouwbaarheid, zijn intense toewijding aan zijn vrienden, zijn moed, zijn absolute vertrouwen in Allah en zijn eigen missie waren een voor een eigenschappen die voldoening brachten in de harten. 

Deze kenmerken lieten hem toe de hindernissen, conflicten en problemen tot een goed einde te brengen.4

In de tijden waarin slaven niet als mens beschouwd werden, zei de profeet over de slaven: 

“Deel jullie eigen eten en kleding met hen. Beschouw hen als je eigen familie.”5

Op een dag kwam een metgezel van de profeet, genaamd Usama ibn Zayd naar hem en vroeg vergiffenis voor een vrouw die diefstal gepleegd had. De profeet werd door deze reactie van zijn metgezel heel verdrietig en woedend over deze situatie en zei:

“Hoe durven mensen zich als bemiddelaar tegen de wet Allah voor te doen. De oorzaak van de ondergang van de vorige volkeren was: Wanneer een adellijk persoon van hen steelt, lieten ze hem vrij, en wanneer een zwak en arm persoon steelt, werd hij bestraft. Ik zweer bij Allah dat als mijn dochter Fatima had gestolen, ik haar zou bestraffen.”6

De volgende overlevering is van metgezel Jabir bin Abdullah: ‘’Een begrafenisstoet passeerde voor ons en de profeet stond op en ook wij stonden op. We zeiden: “O Allah’s Boodschapper! Dit is de begrafenisstoet van een Jood’’. Hij zei:

"Wanneer u een begrafenisstoet ziet, moet u opstaan. Zij is toch ookeen mens."7

Dit zijn enkele voorbeelden die het geweldige karakter van de profeet tonen. Hij was eerlijk tegen iedereen waaronder zijn vijanden, hij kende rechten toe aan slaven, hij was rechtvaardig tegen iedereen en gebruikte zijn macht niet om uitzonderingen te maken en gaf respect aan andere religies en volkeren. Dit zijn enkele eigenschappen van vele waarden en normen die de wereld op dit moment hard nodig heeft. 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Qalam (De Pen) 68/4.
  2. Hadith, Imam Malik, Muwatta.
  3. Gedrag of levenshouding waarbij je mensen helpt zonder eigenbelang
  4. Boek “Young India” (1924) – Mahatma Ghandi
  5. Hadith, Sahih Al-Bukhari, Geloof 22; Muslim, Eyman 40.
  6. Hadith, Sahih al-Bukhari, Profeten 54; Muslim, Hudud 8.
  7. Hadith, Sahih Al-Bukhari, Al-Janaa'iz (De Begrafenis), 78/1593.