Sharia is de naam die wordt gegeven aan alle bevelen en verboden van Allah. Zowel niet gokken is een bevel van de Sharia als niet liegen.

Het is de orde van de Sharia om rechtvaardig te handelen, en het is de orde van de Sharia om mensen, vooral ouders, goed te behandelen. Net als het verbod op het eten van varkensvlees is ook niet stelen een verbod van de Sharia. Deze voorbeelden kunnen worden uitgebreid.

Dus de sharia is alles wat God wil dat we doen of niet doen. Maar met verdriet horen we dat Sharia nog steeds bij sommige mensen negatieve gedachten naar boven laten opkomen. Zoals de doodstraf en afhakken van handen.

De reden waarom Allah zware misdaden hard straft, is om het plegen van die misdaad te voorkomen of te minimaliseren.

De straffen die worden gegeven aan degenen die stelen, onrechtmatig doden en overspel plegen, zijn bedoeld om te voorkomen dat deze misdaden worden gepleegd.

Alleen de staat kan deze misdaden in de Sharia bestraffen. Mensen kunnen individueel nooit straffen. Als ze dit toch doen, zullen ze een grote misdaad begaan. De staat moet ook een aantal maatregelen nemen vooraleer ze deze straffen mag uitvoeren.

Als iemand bijvoorbeeld steelt vanwege honger, wordt die persoon niet gestraft in de Sharia. De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om eerst zijn maag te vullen. Worden deze maatregelen genomen en wordt desondanks diefstal gepleegd, en zijn er minimaal 4 personen getuige geweest van deze diefstal, dan wordt die persoon gestraft.

De Sharia is het meest magnifieke verzameling van geboden, verboden en wetten die zijn gezonden door God, die de mens heeft geschapen en de mens het beste kent.

Het is de beste manier om de mensheid in gerechtigheid en wijsheid te leiden.

De sharia wordt niet oud omdat het van Allah komt, het is geldig tot de dag des oordeels. De wetten die door mensen zijn gemaakt, worden oud zoals mensen. Staten moeten hun wetten elke 50-100 jaar en soms eerder wijzigen. Omdat mensen en staten van voorbijgaande aard zijn, worden hun wetten tijdelijk en van voorbijgaande aard, net als zijzelf.

Omdat God eeuwig en eeuwig is, wordt de Sharia niet oud. Een situatie die we met verdriet zien, is dat veel moslims durven zeggen dat ze tegen de Sharia zijn. Zoals we hierboven hebben uitgelegd, zouden die mensen die beweren anti-sharia te zijn, dat woord nooit hebben gebruikt als ze wisten dat Sharia zelf de Koran was.