Sharia is de naam dat wordt gegeven aan alle geboden en verboden van Allah. Zowel het niet gokken als het niet liegen zijn beiden geboden van de Sharia.

Zoals het een gebod van de Sharia is om geen onrecht te doen is het ook een gebod om goed te zijn voor alle mensen in het specifiek voor de vader en moeder. Zoals het niet eten van varkensvlees een wet van de sharia,is  het schenden van andermans recht ook een gebod van de sharia. Hier kunnen nog vele voorbeelden van genoemd worden.

De Sharia is dus al hetgeen tezamen dat Allah van ons vraagt te doen of niet te doen. Met verdriet horen we dat Sharia nog steeds bij sommige mensen negatieve gedachten naar boven laten opkomen. Zoals de doodstraf en afhakken van handen. 

De reden waarom Allah zware misdaden hard straft, is om het plegen van die misdaad te voorkomen of te minimaliseren.

De straffen die worden gegeven aan degenen die stelen, onrechtmatig doden en overspel plegen, zijn bedoeld om te voorkomen dat deze misdaden worden gepleegd.

Alleen de staat kan deze misdaden in de Sharia bestraffen. Mensen kunnen individueel nooit straffen. Als ze dit toch doen, zullen ze een grote misdaad begaan. De staat moet ook een aantal maatregelen nemen vooraleer ze deze straffen mogen uitvoeren. 

Als iemand bijvoorbeeld steelt vanwege honger, wordt die persoon niet gestraft in de Sharia. De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om eerst zijn maag te vullen. Worden deze maatregelen genomen en wordt desondanks diefstal gepleegd, en zijn er minimaal 4 personen getuige geweest van deze diefstal, dan wordt die persoon gestraft.

De Sharia is het meest magnifieke verzameling vangeboden, verboden en wetten die zijn gezonden door God, die de mens heeft geschapen en de mens het beste kent.

Sharia is de beste naam voor het regeren over de mensen met rechtvaardigheid en wijsheid.

De sharia wordt niet oud omdat het van Allah komt, het is geldig tot de dag des oordeels. De wetten die door mensen zijn gemaakt, worden oud zoals mensen. Staten moeten hun wetten elke 50-100 jaar en soms eerder wijzigen.

Omdat mensen en staten van contingente aard zijn, worden hun wetten ook tijdelijk en van voorbijgaande aard, net als zijzelf.

Omdat God eeuwig en eeuwig is, wordt de Sharia niet oud.

Een situatie die we met verdriet aanschouwen is dat veel moslims durven te zeggen dat ze tegen de Sharia zijn.