Alcoholische dranken en verdovende middelen zijn schadelijke middelen die totaal tegenstrijdig zijn met de menselijke natuur. De wezenlijke staat van de mens is dat hij nuchter en alert is. Het is onacceptabel dat men de controle over zichzelf verliest en vervolgens suf en lui wordt. Het verliezen van nuchterheid resulteert over het algemeen in afdwaling van het pad der waarheid. Alle zaken met betrekking tot deze wereld en het hiernamaals kunnen alleen via het verstand verwezenlijkt worden. Dit is niet mogelijk voor degenen die het gebruik van verdovende middelen als iets gewoons beschouwen.

Daarnaast maakt de mens ongelofelijke fouten wanneer de mentale capaciteiten verloren geraken. Net zoals benzinedie met slechts een klein vonkje vlam vat, wordt zo makkelijk het kwade aangewakkerd in het verstand en in het hart van iemand die verslaafd is aan alcohol. Met alcohol creëert de duivel haat en vijandigheid tussen mensen en zet hij hen tegen elkaar op. Het meest gevaarlijke aspect is het gestimuleerd worden om te engageren in immoreel gedrag. Er zijn genoeg gevallen bekend in de wereld waarbij mensen zware fouten begaan wanneer zij dronken zijn zoals overspel, geweld, ongewilde zwangerschappen, (zelf)moord…

Een verspreid alcholcultuur vormt een groot kwaad voor zowel het individu als voor de maatschappij. Enerzijds schaadt het de mentale capaciteiten en kan een oorzaak vormen voor verschillende soorten ziektes. Anderzijds leiden al deze bovenstaande gevolgen bijvoorbeeld tot het uiteenvallen van gezinnen wat op zijn beurt een nadelig psychologisch invloed heeft op de volgende generaties. 

“O jullie die geloven, de alcoholhoudende dranken, het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn slechts onreinheden behorende tot het werk van de satan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn. De satan wil slechts vijandschap en haat tussen jullie veroorzaken door middel van de alcoholhoudende dranken en het gokken, en jullie afhouden van het gedenken van Allah en van het gebed. Zullen jullie er dan niet mee ophouden?” 1

De boodschapper van Allah zei:

“Drink nooit alcoholische drank, want het is de moeder van alle kwaad." 2

“Indien een grote hoeveelheid van iets dronken maakt, dan is ook een kleine hoeveelheid daarvan verboden." 3

Om deze redenenzou niemand zich moeten laten bedriegen door degenen die zeggen: “Drinken is niet erg, zolang je maar stopt voordat je dronken wordt.” De maatstaf in de islam is erg duidelijk: als het vele van een middel je dronken maakt, dan is het weinige ervan ook verboden. Velen zijn onwetend van het feit dat zelfs de Bijbel de consumptie van alcohol verbiedt:

“De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn.” (Spreuken, 20/1)

“En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest.” (Efeziërs, 5/18).

Door de wegen die naar zonden leiden te blokkeren, streeft de islam ernaar om het kwade op de beste manier te doen vermijden. De religie negeert theoretische oplossingen die in de praktijk niet werken. Het islamitische geloof stelt met wijsheid verboden vast. Deze situatie laat zien hoe zeer de islam de mens waardeert en hem met oneindig mededogen en barmhartigheid omhelst. Waarom zou een mens restricties geven aan degene waarvan hij of zij van houdt tenzij het uit bescherming is die voortvloeit uit zijn of haar liefde voor die persoon? Allah wil uit liefde voor de mens hem beschermen met Zijn regelgeving van kwaadheid en immoraliteit.


 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Ma-idah (De Tafel) 5/90-91.
  2. Hadith, Sunan Ibn Mace, Ashriba 1.
  3. Hadith, Sunan Abu Davud, Ashriba 5/3861; Hadith, Sunan al-Tirmizi, Ashriba 3/1865.