Ondanks het feit dat rente, gebaseerd op het principe van het onvoorwaardelijk verwerven van bezit, ogenschijnlijk een nuttig en handig middel voor de mens lijkt, is het in werkelijkheid niets anders dan een uitbuiting van de moeilijke omstandigheden waarin sommige mensen zich bevinden en derhalve een grote schending van de rechten van de dienaren van Allah. Het is een kwaadaardige tumor die de economie van binnenuit kapot maakt en die morele gevoelens uitdooft. Het heeft als gevolg dat rijken meer rijkdom vergaren en dat de behoeftigen verder worden uitgeknepen. Op deze wijze worden tussen de verschillende lagen van de samenleving diepe kloven tot stand gebracht en in stand gehouden. Zoals beroemde economen het aangeven zijn de maatschappijen die in economisch opzicht het beste functioneren juist de maatschappijen die de inflatie en het rentepercentage tot nul hebben teruggebracht. 

Bovendien brengt rente veel ander kwaad met zich mee, zoals het kunstmatig verhogen van prijzen, het smoren van morele gevoelens (zoals onzelfzuchtigheid, samenwerking, solidariteit, liefde, genadigheid en mededogen), het stimuleren van egoïsme en profitariaat om zo tegen elke prijs de macht te verwerven.

Daarnaast weerhoudt rente de mens ervan om te werken en te produceren. Degenen die gewend raken om geld te verdienen door rente te innen, verlaten de gebruikelijke manieren van geld verdienen zoals landbouw en handel. Wat overblijft is het vergaren van geld door middel van geld, hetgeen een schadelijke situatie creëert ten koste van de productiviteit. 

Geld verdienen door middel van rentenieren, is in het nadeel van individuen en van de maatschappij. Al bevalt het innen door middel van rente sommigen mensen wel, op lange termijn is het eveneens in hun nadeel omdat rente de relaties tussen arbeid en kapitaal in een samenleving verstoort en het tenslotte kapot maakt. In de Koran verkondigt Allah dat Hij en Zijn boodschapper de oorlog verklaren aan degenen die zich inlaten met rente. 1 In een ander vers staat:

“O, jullie die geloven. Vrees Allah en geef op wat er van (het vragen van) van rente overblijft, als jullie ware gelovigen zijn!” 2

Volgens profeet Mohammed (v.z.m.h) vormen de inkomsten die door middel van rente worden vergaard, het meest kwade van alle vormen van inkomsten. Om zijn volgelingen te behoeden voor deze grote zonde heeft de boodschapper van Allah, degenen vervloekt die rente innen of betalen en die contracten op rentebasis voorbereiden of daarvoor als getuigen optreden. De profeet zegt hierover dat zij allemaal gelijk zijn in zonden. 3 De vloek van de leermeester ten aanzien van iedereen die helpt bij het innen van rente, heeft als doel het op de meest duidelijke wijze uitdrukken dat er in een islamitische maatschappij totaal geen plaats is voor rente op wat voor wijze dan ook. 

Tot slot is het verkeerd om te denken dat een rentevrije economie tegenwoordig niet mogelijk is. Een rentevrije economie is wel degelijk denkbaar en mogelijk. Er zijn immers maatschappijen die dit hebben gerealiseerd. De islam heeft rente strikt verboden en heeft in plaats daarvan aangeraden om in partnerverband te werken en zo het kapitaal te vermeerderen. Deze methode is in het voordeel van iedereen. Aan de andere kant heeft de islam economische stabiliteit en orde in de samenleving gebracht door de verplichte aalmoes (de zakaat) te gebieden en de niet-verplichte aalmoes (sadaqah) aan te moedigen.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/279.
  2. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/278.
  3. Hadith, Sahieh Moeslim, Musakat 105-106.