“De lotsbestemming is een vorm van weten, en weten is afhankelijk van hetgeen dat bekend is. Dat wil zeggen: hoe iets zal gebeuren behoort tot de kennis van Allah. Hetgeen dat bekend is, is echter niet van kennis afhankelijk.” 1

Een persoon wordt geen ongelovige alleen omdat Allah het weet of pleegt geen zonde omdat Allah alwetend is.

De grootste fout van de mens is pochen over zijn prestaties maar zijn fouten en zonden aan het lot toeschrijven. 

Het lot bepaalt echter niet al onze handelingen. We hebben de ruimte om ons te bewegen volgens onze vrije wil. Dit weet elke mens want de mens beschikt over een geweten. Allah weet wat wij met onze vrije wil wensen, Hij realiseert het.

Een voorbeeld hiervan; Als een leraar weet dat een luie leerling in de klas niet zou slagen, kunnen we niet zeggen dat de leerling niet slaagde omdat de leraar het wist. Of als een leraar weet dat een ijverige student zal slagen, kunnen we niet zeggen dat de leerling geslaagd is omdat de leerkracht het wist.

Een tweede voorbeeld: Onze profeet Mohammed (v.z.m.h) heeft de verovering van İstanbul verkondigd. Maar het veroveren is door Sultan Mehmet gebeurd en hij wordt de ‘Veroveraar’ genoemd, niet de profeet. We zeggen niet dat de profeet Istanbul heeft veroverd.

De verkondiging door de profeet is een kennis. Dat Istanbul veroverd is, is een feit. Istanbul is niet veroverd omdat de profeet dat heeft verkondigd en het wist, maar de profeet wist het omdat Istanbul ging veroverd worden. 

Een derde voorbeeld: We weten wanneer de zon gaat opkomen en ondergaan. Dat staat vermeld op de kalender. En dit komt overeen met de zonsopkomst en ondergang van die dag. In feite staat het op de kalender omdat we de tijdstippen weten, de tijdstippen worden niet bepaald door onze kennis. 

Samengevat, Allah weet wat wij gaan doen en wat we hebben gedaan. Allah weet alles met Zijn kennis. Dus we stellen geen handelingen omdat Allah het weet maar omdat we deze handelingen gaan stellen weet Allah het. 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Risale-i Nur collectie, het 26ste woord.