Allah De mens heeft niet eerder iets aan Allah de Almachtige gegeven, zodat hij een recht tegenover Allah kan claimen. Als de mens iets aan Allah had gegeven in ruil voor wat hem was gegeven, zou hij het recht hebben om te zeggen "Geef niet één oog, maar twee ogen, niet één hand, maar twee handen!" en om beweringen te doen als "Waarom heb je me één been gegeven en niet twee?". De mens had dan misschien het recht om bezwaar te maken. Welk recht heeft een persoon tegenover Allah dat ze niet zijn vervuld en dat er onrecht is gedaan?

Het feit dat Allah het kwaad in deze wereld niet belemmert, is omdat we ons in een wereld van beproeving bevinden. Als mensen die goede daden verrichten onmiddellijk beloond zouden worden en als mensen die slechte daden verrichten onmiddellijk gestraft zouden worden, zou deze wereld niet meer een plek van beproeving zijn.

De Boodschapper (v.z.m.h.) van Allah zei:

"Als een ramp, angst, verdriet, verdriet, kwelling of verdriet een moslim raakt, of zelfs een doorn hem prikt, zal Allah dit zeker als verzoening voor zijn zonden beschouwen." 1 

De moeilijkheden die een gelovige overkomen en de dood die erop volgt zijn een manier om een "martelaar van het hiernamaals" te worden. 2

Martelaar worden is het verlost worden van de hel en toegang krijgen tot het paradijs.

De beproevingen en noodlot die rampzalig lijken in deze wereld maar voorzeker gunstig zijn in het Hiernamaals, zijn voornamelijk als volgt:

"De verdrinkingsdood, verbranding of verstikking, bedolven onder het puin sterven (mensen die gestorven zijn door de aardbeving), sterven aan een besmettelijke ziekte zoals de pest (corona), sterven aan een koortsachtige ziekte zoals malaria, sterven op het pad van kennis, sterven aan longziekten, vrouwen die overleden tijdens de bevalling of tijdens het kraambed, overleden aan hoofdpijn, overleden aan buikpijn en als gevolg van een beet van een schorpioen of slangenbeet ..." 3

Voor gelovigen die gekweld, ziek en gehandicapt zijn, zullen deze calamiteiten en ziekten een boetedoening zijn voor hun zonden. Als ze geen zonden hebben, zal het verzoening zijn voor de zonden die ze in de toekomst zullen begaan. Bovendien kunnen deze moeilijkheden, ziektes en beperkingen ertoe bijdragen dat die mensen van de hel verlost worden en martelaren en heiligen worden. Laten we niet vergeten: "Het grootste doel van de mensheid is om van de hel verlost worden." 4

Zijn beloningen zullen groter zijn in verhouding tot de ernst van de calamiteit en ziekte.

Zo is elke minuut van het gebed van een onschuldige gevangene in de gevangenis equivalent aan het gebed in de grotten van de Heiligen uit de vroege tijden. 5 Degenen die veroordeeld zijn voor het plegen van een misdaad en zo in de gevangenis terechtgekomen zijn (op voorwaarde dat ze berouw tonen en hun gebeden verrichten) zal de gevangenis een gelegenheid zijn om van de hel verlost te worden. 6

Onder de ziekten kunnen blindheid, handicap, kanker, nierfalen en ongunstige gebeurtenissen als voorbeeld gegeven worden. In feite zullen deze en soortgelijke calamiteiten en ziekten niet alleen het martelaarschap over de gelovige met zich brengen, maar er is ook de mogelijkheid dat een gelovige van elk uur van zijn leven een dag van aanbidding zal maken. Sommigen maken zelfs van elke minuut een dag van aanbidding. 7 

Deze omstandigheden variëren afhankelijk van de mate van geloof en oprechtheid van de persoon en de ernst van zijn aandoening en ziekte. De voorwaarden van deze beloningen zijn het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden en het geduld hebben met de calamiteiten, moeilijkheden en ziekten.

Als ziekte en calamiteiten ervoor zorgen dat iemand geestelijk wakker wordt, zijn dat echte zegeningen voor een persoon. Omdat het een middel is om iemand te redden van de hel in het eeuwige hiernamaals.

Zelfs voor de ongelovigen zullen de rampen die hen in deze wereld overkomen een genade zijn. Zelfs als ze niet naar het paradijs kunnen gaan, zal het de kwelling verlichten die ze in de hel zullen ondergaan.

De wraak van de onderdrukten zal zeer streng van hen worden genomen. Ongenadige mensen die mensen onderdrukken zullen worden gestraft met kwelling in het graf en de hel.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Hadith, Bukhari, Marda 1; Moslim, Birr 52.
  2. Martelaar van het Hiernamaals: Het is de persoon die als martelaar zal worden behandeld in het Hiernamaals, niet in de transacties in deze wereld.
  3. Voor hadiths over martelaren buiten de oorlog, zie: Bukhari, Azan, 32, Jihad, 30; moslim, Imare, 164; Tirmidhi, Cenaiz, 65, Fedâilu'l-Cihâd, 14; Achmed geb. Hanbal, I/22, 23, II/323, 325.
  4. Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Asa-yı Musa.
  5. Uit Bediuzzaman Said Nursi, boek Lem'alar to the 25th Lem’a.
  6. Uit Bediuzzaman Said Nursi, boek Lem'alar to the 25th Lem’a.
  7. Over dit onderwerp raden we u aan de "Patients' Treatise" te lezen uit het boek van Bediuzzaman Said Nursi getiteld Lem'alar to the 25th Lem.