Allah, de Schepper van het universum en alles wat zich erin bevindt, schiep dit universum om waardevolle redenen. In de Koran wordt hierover het volgende geschreven:

“En Wij hebben de hemel en de aarde en datgene wat zich daartussen bevindt niet als spel geschapen.”1

“En Wij hebben de hemelen en de aarde en datgene wat zich daartussen bevindt niet zonder doel geschapen…”2

Alle schepselen prijzen en verheerlijken hun Schepper in een taal die hen schikt. De opdracht die hen is aangewezen, voeren ze met plezier en enthousiasme uit. Bijvoorbeeld: de zon beweegt op de baan die voor hem is uitgestippeld zonder nalatigheid. Rivieren stromen in enthousiasme richting de oceanen en dieren die geschapen zijn voor de mensheid, vervullen hun taken zonder gebreken.

Bovendien zouden de eindeloze volmaaktheden en schoonheden van de eigenschappen en de namen van Allah verborgen blijven als Hij het universum niet zou geschapen hebben. Deze kennis zou dan slechts aan Allah toebehoren. Door het tevoorschijn komen van de immateriële schoonheden van Zijn namen en eigenschappen, aanschouwt Hij zelf Zijn schoonheden en volmaaktheden en mogen de engelen en de mensen ook deze goddelijke manifestaties aanschouwen.

Op het punt van het scheppen of niet scheppen van het bestaan heeft Allah de voorkeur gegeven aan het scheppen en deze voorkeur is een eindeloze barmhartigheid geworden voor heel het bestaan. Het is anders niet voor te stellen dat Allah, Die Samad3 is, de behoefte had om het bestaan te scheppen.

Samengevat, Allah heeft het universum geschapen om Zijn eindeloze schoonheid, barmhartigheid, perfectie en Zijn eindeloze machtigheid te tonen aan alle levende wezens. 


 


 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Anbiya (De Profeten) 21/16.
  2. De Heilige Koran, Sad (de Arabische Letter Sad) 38/27.
  3. Een van de Schone Namen van Allah: “Degene Die iedereen nodig heeft, maar Die zelf niemand nodig heeft’’.