De islam heeft als doel haar volgelingen te profileren tot de aanhangers van dezelfde fundamentele waarheid die Allah via zijn profeten aan alle volkeren heeft geopenbaard. Het dragen van de sluier was een bekend fenomeen binnen alle monotheïstische (geloven in 1 God) godsdiensten (Katholieke en Orthodoxe geestelijken, praktiserende Joden, etc.) de moslimvrouwen handelen in dezelfde geest als de aanhangers van andere monotheïstische godsdiensten. De gesluierde beelden van Maria, de moeder van de profeet Jezus zijn ons allen bekend.

In de islam zijn zowel voor de man als voor de vrouw kledingvoorschriften onderschreven, rekening houdend met hun aard, hun godsdienstigheid en hun gevoeligheid voor het sociale leven zijn uiterlijke kenmerken vastgelegd. 

Het vrijwillig en bewust dragen van de sluier door de moslimvrouw, getuigt van haar wil om haar spiritualiteit ten volle te beleven, en is zeker niet het symbool van onderdrukking of haar onderdanigheid (ten opzichte van de man). Het dragen van een hoofddoek is een teken van individuele moed in een wereld waar enorm veel druk bestaat om je als vrouw zijnde mee te laten sleuren door de materiële begeerten die door de huidige maatschappelijke aandrangen worden ingegeven.

Belangrijk is te vermelden dat het dragen van een hoofddoek, een kwestie van persoonlijke keuze is, waarin niemand het recht heeft een ander op te leggen of te verplichten zich te kleden of te bedekken naar bepaalde normen. Binnen het islamitisch geloof is het van belang alles met volle overtuiging en op een bewuste manier en in naam van Allah te ondernemen.

Allah zegt in de Koran:

“… En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij ook iets van hun blikken terneergeslagen houden en hun kuisheid bewaken, en dat zij hun schoonheid niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. Laat hen hun hoofdbedekking over hun boezems dragen, en laat hen hun schoonheid niet tonen, behalve aan (…)” 1

Zowel mannen als vrouwen hebben hun verantwoordelijkheden tegenover Allah. Allah heeft elk individu met verschillende kwaliteiten en eigenschappen geschapen. Afhankelijk van hoe men omgaat met waarmee hij/zij is bevoorrecht of benadeeld, wordt men hierop afgerekend in het hiernamaals. Men moet verantwoording afleggen voor hetgeen men op aarde heeft gedaan als vrouw of man en hoe men is omgegaan met de gunsten en gebreken die hem of haar zijn geschonken. Of een man bevoorrecht is of dat een vrouw bevoorrecht is, hangt zeer af van wat zij met deze voorrechten doen.

Een klein voorbeeld:

Dat een vrouw een hoofddoek moet dragen wordt veelal gezien alsof de vrouwen worden benadeeld ten opzichte van de mannen. In de bewering van sommigen: ‘omdat de mannen hun lusten niet in bedwang kunnen houden moeten vrouwen een hoofddoek dragen.’ Dit is zeker niet het geval. Vrouwen dragen een hoofddoek enkel en alleen voor Allah, omdat Hij het wil. Hierdoor wordt het dragen van een hoofddoek een vorm van aanbidding, omdat je het voor Allah doet. Een vrouw met een hoofddoek die hiervan bewust is, verricht als het ware de hele dag aanbidding. Iedere seconde dat ze haar hoofddoek draagt, wordt toegeschreven alsof ze aanbidding verricht. Dit is een grote gunst die Allah aan de vrouwen heeft geschonken. Het ervaren van een kleine moeite op deze wereld door het dragen van een hoofddoek, zal in het hiernamaals resulteren in een grote beloning.

De kwestie van het bedekken is nauw verbonden met de kwestie van naaktheid. Het benadrukken van seksualiteit in hedendaagse culturen zorgt ervoor dat vrouwen als lustobject behandeld worden. De kledingvoorschriften van de islam hebben als doel dit een halt toe te roepen en het richt de seksualiteit op het privéleven van rechtmatige partners. De islam schrijft voor dat dames zonder hun seksualiteit te benadrukken op gelijke wijze behandeld worden als mannen. Daarnaast schrijft de islam voor dat vrouwen hun lichamen en haren bedekken. Ter bescherming van haarzelf kan een vrouw zich bescheiden kleden, waarmee zij de tevredenheid van Allah kan verwerven. 

Het niet bedekken van het haar, of er nog niet klaar voor zijn om aan deze verplichting te voldoen, hoeft een vrouw er niet van te weerhouden in God te geloven en de islam als religie te kiezen. Bovendien weerhoudt dit vrouwen er zeker niet van andere, belangrijkere aspecten van de islam uit te dragen.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Heilige Koran, An-Noer (Het Licht) 24:30/31)