Allah is niet behoeftig maar alles heeft behoefte aan Hem. Hij heeft niets nodig, ook niet de aanbidding of kennisname van dienaars. Hij heeft geen behoefte aan iets van ons. Want alles in het universum behoort aan Hem toe, Hij bezit alles. 

De aanbidding en geloofsbetuiging van mensen is niet iets wat Allah nodig heeft, maar wat wij zelf nodig hebben. 

Een zieke gaat bijvoorbeeld naar de dokter. De dokter schrijft na de diagnose een voorschrift voor. Hij zal dan benadrukken dat we de medicijnen op tijd innemen. De bedoeling van de dokter is dat we zo snel mogelijk genezen en gezond worden. Kan iemand tegen de dokter vragen of hij er baat bij heeft dat hij de medicijnen inneemt? "Heb je het nodig dat ik mijn medicijnen inneem, dokter? Waarom schrijf je mij deze bittere pillen voor?" Een patiënt die de dokters goede voornemens beantwoordt met zo een reactie maakt zichzelf belachelijk en beledigt de dokter.   

Een ziel is bij de schepping moreel ziek en heeft zorg nodig. We kunnen onze ziel helen door aanbidding, geloofsbetuiging en afstand te doen van zonden zodat onze ziel baadt in verlichting. Het zou onterecht zijn om dit te verwerpen met het argument "Heb Jij onze aanbidding nodig? Waarom wil Je aanbeden worden?".