De islam laat ons, Allah de Schepper van het universum, op de correcte manier leren kennen. Binnen de islam is de basisprincipe tawhid aanwezig, dat er geen andere God is dan Allah en dat alle creaties Zijn schepselen zijn. Hij heeft noch een kind, noch een partner, noch is er iets of iemand gelijk aan Hem.

De islam herbergt alle fundamenten om de mensheid in een toestand van volmaaktheid, zaligheid en veiligheid te brengen. De islam brengt alle individuen die zich vastbinden aan dit geloof van verlichting naar zaligheid en van zaligheid naar volmaaktheid. De islam acht het beschermen van het leven zeer essentieel en straft allen die de orde en veiligheid van de maatschappij in gevaar brengen met zware gevolgen. De islam beveelt eenheid en samenhorigheid, behulpzaamheid en het delen met elkaar. Het beschermt de gemeenschap van terrorisme en anarchie. 

De islam stimuleert wetenschap en wijsheid en leidt allen die voor zichzelf kunnen denken, weliswaar door (deels) eigen inbreng, naar zaligheid en weldaad. Onwetendheid wordt in de islam gezien als een grote vijand; de mensheid wordt aangespoord tot bezinning. Om te begrijpen wat voor grote barmhartigheid de islam heeft voor de mensheid, dient gekeken te worden naar de tijd voor en na de profeet Mohammed .

Voor de komst van de islam leed de hele wereld onder terrorisme en anarchie, onwetendheid en ketterij. In Saudi-Arabië vonden deze gruweldaden ook op grote schaal plaats. Mensen begroeven hun dochters levend, geloofden in verzinselen en aanbaden standbeelden die ze met hun eigen handen hadden gemaakt. In die donkere tijden kwam de verlichting van de Koran voor Saudi-Arabië als een opkomende zon. 

Blasfemie en onrecht, verwaarlozing en marteling werden in alle vormen verbannen. Door zijn goddelijke verschijning werden de ogen van de mensen gestreeld en werden ze naar het rechte pad geleid. Afgoderij maakte plaats voor tawhid. Onrecht verdween en rechtvaardigheid nam haar plaats in. Haat en vijandigheid in de mens verdwenen en liefde, mededogen en barmhartigheid namen daarvoor plaats.