Almachtige Allah, die de ruimte, materie en tijd heeft geschapen zal ongetwijfeld niet aanwezig zijn in dit ruimte materie en tijd. Het is een kenmerk van de dingen die gemaakt zijn, om zich ergens in een ruimte en in een tijd te bevinden. God kan geen geschapen wezen zijn, Hij is een schepper. Daarom is het niet juist om Hem een plaats of een ruimte toe te wijzen.

De volgende vijf verzen uit de Koran vertellen ons dit:

“… Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.” 1

"… Hij is met u, waar u ook mocht zijn." 2

"… Wij zijn hem nader dan zijn eigen halsslagader." 3

"Gezegend is Degene in Wiens hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken." 4

"...Hemelen en de aarde behoren tot Zijn Heerschappij" 5

Aan de andere kant is Allah overal met Zijn Namen en Eigenschappen, net zoals Hij overal is met het licht van de zon.

Wat betreft God zelf, Hij gaat al onze gedachten te boven.

"Denk aan Gods schepselen. Maar denk niet aan Gods wezen. Daar heb je echt geen macht voor." 6 De hadith informeert ons over dit feit.

Het is onze plicht om ons met ons geloof en onze daden tot Hem te wenden en te proberen onze plicht van aanbidding te vervullen.


 

 

 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Ash-Shura (Het Beraad) 42/11.
  2. De Heilige Koran, Al-Hadid (Ijzer) 57/4.
  3. De Heilige Koran, Soera Qaf (De Arabische Letter Qaf) 50/16.
  4. De Heilige Koran, Al-Mulk (Heerschappij), 67/1.
  5. De Heilige Koran, Az Zumar (Dedrommen) 39/44.
  6. Hadith, Süyûtî, el-Câmi‘u's-sagir, I, 132; Aclûnî, Keşfü'l-hafâ, I, 311.