Het staat vast dat de heilige profeet een hoogbegaafd en intelligent persoon was. Dit stelde hem in staat om de openbaringen van Allah te begrijpen. Het duwde hem zeker niet in een positie van iemand die Allah verloochent.  Is het denkbaar dat iemand die zijn hele leven heeft gewijd aan het bestrijden van leugens en leugenaars, eigenlijk zelf een grote leugenaar zou zijn?  Dit ligt niet in de aard van de mens en is tevens een hekelpunt van intelligente mensen.

Tevens was de heilige profeet een profeet met godsvrees, een voorbeeldig moraal en het toonbeeld van rechtschapenheid. Heel zijn leven lang heeft hij zich gewijd aan Allah, hem geprezen, hem gevreesd en aanbeden… Door deze belangrijke eigenschappen wordt hij door de hele mensheid geprezen. Dit alles ontkracht de stelling dat hij een leugenaar zou zijn geweest. 

Het grootste mirakel van de İslam is de Koran. De volgende stelling is na vijftien eeuwen nog steeds van toepassing:

“En als jullie twijfelen over hetgeen Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar, maak dan een soerah van gelijk niveau en roep je getuigen op naast Allah, als jullie waarachtigen zijn. Maar als jullie dat niet kunnen doen, en jullie kunnen dat nooit doen, vrees dan het vuur dat door een brandstof gevoed wordt dat uit mensen en stenen bestaat, zij is gereed gemaakt voor de ongelovigen.1

Zoals de Koran ook aangeeft was de profeet een analfabeet. Hij is als wees opgegroeid in een ethisch bedorven milieu. Dat zo iemand een godsdienst als de islam met uiterst redelijke, rechtvaardige en ethische oordelen en principes voordraagt is een mirakel op zich. Voordat hij profeet werd, werd hij ’Muhammedü’l-Amin’ genoemd, dat de meest betrouwbare, meest eerlijke en meest oprechte Mohammed betekent. 

De vruchten van een boom tonen aan of de boom gezond is. We kunnen de islam ook beschouwen als een boom die door profeet Mohammed (vrede zij met hem) werd geplant. 

Dit geloof is door miljarden mensen over heel de wereld gedurende meer dan 1400 jaar aanvaard. Bijna 2 miljard mensen zijn hier de vruchten van. Ondanks alle aantijgingen is de islam nog steeds de meest onderzochte godsdienst en heeft het de meeste nieuwe volgelingen. Dit bewijst dat de boom gezond is en toont duidelijk aan dat de islam niet op leugens gebaseerd is. 

“Hoe kan een lasteraar, een leugenaar, een ongelovige zich zijn hele leven lang zonder ergens onrust te tonen voor de ogen van zijn critici steeds in zijn verschijning naar binnen en naar buiten als de meest trouwe, meest betrouwbare en de meest gelovige mens voordoen, en zijn onechte gewoonten voor de ogen van de intelligenten verbergen? Dat is honderdmaal onvoorstelbaar, dat kan geen verstandig mens voor mogelijk houden!”2

Volgens de vaststellingen van islamgeleerden zijn er duizenden mirakels die bewijzen dat Mohammed een profeet is.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1.  De Heilige Koran, Al Baqarah (De Koe) 2/23-24.
  2.  De woorden: “Bijvoegsel bij het vijftiende woord”, IUR Press, ISBN: 978-94-91898-07-5.