Dat alle schepsels in het hele universum het resultaat zijn van toeval kan niets meer zijn dan een sprookje.

Wanneer er gezegd wordt dat “Iets toevallig is ontstaan” betekent het dat er geen maker is.

Is het ooit gehoord dat deze zonder maker tot stand zijn gekomen:

  • Een auto die geen fabrikant heeft
  • Een bouwwerk die geen architect heeft
  • Een geweven stof die geen wever heeft
  • Kledingstukken die geen tailleur hebben

We accepteren onmiddellijk dat zoiets absurds onmogelijk is.

Aannemen dat iets per toeval kan ontstaan zonder maker gaat in tegen alle logica.

Bij het aanschouwen van een werkstuk herkent het verstand de maker ervan: Als er een creatie is, moet het wel een maker hebben.

Net zoals er een maker is van kleding die we dragen, is er ook een Maker van ons lichaam; Dat is Allah.

Beweren dat het leven het resultaat is van toeval is hetzelfde als het accepteren van een enorme explosie in een boekdrukkerij waardoor een prachtig encyclopedie is ontstaan. Oftewel beweren dat een zekere ontploffing in een bakkerij ervoor heeft gezorgd dat er verscheidene soorten broden, koffiekoeken en dergelijke zijn ontstaan.

Hoe kan de evolutieleer antwoord geven op de volgende vragen over de schepping, die direct heeft plaatsgevonden of miljarden jaren heeft geduurd:

- Wie heeft ervoor gezorgd dat de mens wel kan zien in een universum die niet kan zien? 

- Wie heeft de mens voorzien van kennis in deze wereld die geen kennis bezit? 

- Wie heeft er in deze wereld die geen liefde, angst of iets anders voelt, gevuld met bezoekers die volgeladen zijn met emotie? 

- Waar heeft het levenloze universum deze levende wezens vandaan gehaald? 

Hoe kan men deze ongelooflijke gebeurtenissen verklaren door toe te kennen aan onwetende, levenloze en onbewuste schepsels die lange tijd wachten? 

Wanneer we op een leeg terrein een villa zien staan, dan zeggen we onmiddellijk: “Wie heeft deze villa gebouwd?” Niemand denkt: “Het terrein heeft een evolutie meegemaakt, waardoor er daar nu een villa is ontstaan.” 

Hoe kan dit universum, dat ontstaan is uit het niets, gekoppeld worden aan evolutie? Heeft het niets een evolutie meegemaakt en is het vervolgens iets geworden?