Zelfmoord is het ontnemen van uw eigen leven dat Allah heeft geschapen. Hierdoor wordt dit beschouwd als een van de grote zonden. Allah heeft het leven aan de mens gegeven en alleen Hij is gerechtigd om het te ontnemen. 

Het lichaam is de waardevolste toevertrouwing van Allah aan de mens. Dit lichaam moet beschermd worden totdat het ziel het lichaam verlaat zonder bemoeienis van de persoon zelf. Vandaar dat de mens tot het eind geduld dient te hebben in moeilijkere tijden. Zolang de ziel het lichaam niet verlaat is er hoop tot genezing door Allah. Na iedere nacht volgt er weer een dag. Na iedere moeilijkheid is er oplossing en een opluchting. Zich richten tot Allah en het vragen van hulp aan Allah is het vragen naar oplossingen voor moeilijkheden en problemen. De Verheven Schepper zal oplossingen schenken vanuit hoeken waar men niet eens aan heeft gedacht of waar men het niet van verwacht. Zijn macht bestrijkt alles en wie op Hem steunt zal krachtiger worden.