De letterlijke betekenis van jihad is ‘’inspanning voor god’’ en dat kan betekenen om als goed gelovige moslim te leven, maar ook de strijd voeren om de islam te verdedigen. 

“O, jullie die geloven! Zal ik jullie naar een zaak leiden die jullie van een pijnlijke bestraffing zal redden? (Het is) Dat jullie in Allah en Zijn Boodschapper geloven, en dat jullie hard streven en vechten voor de Zaak van Allah, met jullie rijkdom en jullie leven, dat is beter voor jullie, als jullie het wisten!” 1

Aan de hand van deze vers is te zien dat het begrip jihad allerlei handelingen omvat die ertoe leiden om het paradijs te verdienen, zowel voor jezelf als je medemens. Jihad staat dus absoluut niet voor het vermoorden van mensen en ervan uitgaan dat ze naar de hel gaan, maar juist het ego van jezelf en de ego’s van de medemensen teredden van de hel. Met het volgende bevel heeft Allah via profeet Mohammed (vrede zij met hem) alle mensen opgeroepen tot vrede.

“Er is geen dwang in de godsdienst (…)” 2

“(…) En de verzoening is beter (…)” 3

Nadat de profeet met heel veel geduld zich sterk heeft gemaakt tegen alle soorten folteringen en pesterijen van de mensen die zich niet aan dit bevel hielden, heeft hij uiteindelijk ter zelfverdediging toestemming gekregen om strijd te voeren tegen hen.

Jihad is niet alleen strijden ten tijde van oorlog, maar ook strijden om mensen te helpen, kennis over te brengen en je verzetten tegen alle soorten wreedheid. Leven om een voorbeeld te kunnen zijn voor de medemensen en zowel materieel als spiritueel gezien behulpzaam zijn ten opzichte van iedereen, is een belangrijke manier van jihad. Eerbied aan de ouderen tonen en genadigheid aan de jongeren is ook een belangrijke vorm hiervan. Maar de allerbelangrijkste en grootste vorm van jihad is strijden tegen onwetendheid. Een ander voorbeeld is een deel van je eigendom spenderen ten tijde van vrede voor de toekomst van de mens (het eeuwige leven in het hiernamaals). 

In de media wordt bewust het woord jihad gebruikt voor terrorisme, wat zoals hierboven uitgelegd totaal geen verband heeft met elkaar. 

Zoals in deze vers is vermeld kan een moslim in geen enkel geval een mens doden.  Dit wordt vermeld in de Koran. 

De Almachtige God zegt in de koran:

“`…Wie een ziel doodt — niet als vergelding voor een ziel of het verderf zaaien op aarde — het is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen deed leven.” 4

Samenvattend kunnen we zeggen dat er geen radicalisering is in de islam, dus een moslim kan in geen enkele geval radicaal zijn. 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, As-Saff (De Gelederen) 61/10-11.
  2. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/256.
  3. De Heilige Koran, An-Nisa (De Vrouwen) 4/128.
  4. De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 6/32