In 1987 publiceerden Rebecca Louise Cann, Mark Stoneking en Allan Charles Wilson het tijdschrift Nature: Mitochondrial DNA and Human Evolution 1. Cann en Stoneking werkten in Wilson's laboratorium aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Hier bewezen ze dat de overdracht van het mitochondriaal DNA van moeder naar dochter identiek is. 

Mitochondriaal DNA (mtDNA) is een klein circulair genoom dat wordt aangetroffen in die delen van de cellen die mitochondriën worden genoemd. Mitochondriën zijn organellen die zich bevinden in het waterige deel van de cel (cytoplasma) van de meeste complexe cellen (eukaryoten). Als gekeken wordt naar het mtDNA van hedendaagse meisjes, kunnen we besluiten dat de afstamming van de eerste vrouw Eva zeer mogelijk is.

Cann, Stokening en Wilson hebben 147 placenta’s van vrouwen die bevallen zijn, meegenomen om het mtDNA uit het weefsel van deze vrouwen te vergelijken. 

Deze waren afkomstig vanuit Azië, Midden-Oosten en Europa. In dezelfde tijd was een groep genetici aan de Emory universiteit in Atlanta, het mtDNA in de bloedcellen van 700 mensen uit vier verschillende werelddelen aan het onderzoeken. 

Hierna zijn de uitkomsten van beide onderzoeken vergeleken. Het bleek dat er bijna geen verschillen waren tussen het mitochondriaal DNA van deze mensen uit verschillende werelddelen en rassen. Alle DNA’s kwamen uit tot bij een vrouw. Allan Wilson, die dit onderzoek had gevolgd van begin tot eind, zei: “Wij zouden allen een gemeenschappelijk moeder moeten hebben.”

De beroemde paleontoloog Stephen Jay Gould ondersteunt deze visie ook. Over de Eva hypothese zegt hij: “Ik zweer het, dit is een prachtige ontdekking, want dit maakt ons allen biologische broeders/zusters van elkaar, wat we tot nu toe nog nooit van zo dichtbij hadden opgemerkt.” Hiermee bevestigt hij onbewust het volgende vers uit de Koran:

“O mensheid! Wij hebben jullie uit een man en een vrouw voortgebracht (Adam en Eva) en jullie tot volkeren en stammen gemaakt (…)” 2


 

  

 

 


 

Bronnen, noten en referenties

  1. Cann, R. L., Stoneking, M., & Wilson, A. C. (1987). Mitochondrial DNA and human evolution. Nature325(6099), 31-36.
  2. De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste Vertrekken) 49/13.