Ja, dit is op verschillende manieren te bewijzen.

De inhoud van de Koran is op een ‘mutawatir’ wijze bijeen gekomen. Mutawatir nieuws is een informatiebron, waar geen onwaarheid in voorkomt. Iemand die nog nooit in Amerika is geweest, maar wel van het bestaan afweet door het te horen of te zien met behulp van een wereldkaart en er niet aan twijfelt, is een voorbeeld van mutawatir nieuws.

Vanaf het moment dat de Koran geopenbaard werd, heeft deze het heden bereikt door schriftelijke wijze of door het te memoriseren. Het is zelfs zo dat er op dit moment miljoenen mensen zijn, die de hele Koran uit hun hoofd kennen. Als alle Korans zouden verdwijnen, dan zouden deze mensen alsnog in staat zijn alles van begin tot eind opnieuw op te schrijven.

Hiernaast zijn er ook wetenschappelijke onderzoeken. Een van de oudste en bekendste Koran bevindt zich in Istanbul in het Topkapi museum. Er bevindt zich geen verschil in de inhoud van de Korans van toen en nu.Het oudste manuscript van de Koran dat tot nu toe gevondenis, bevindt zich in de universiteit van Birmingham. Dit is één van de grootste bewijzen voor de preservatie van de authenticiteit van het heilige boek.

“Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en Wij zullen er de Waker over zijn.”1

Een van de grootste redenen van verandering oftewel vervalsing van de Bijbel is, dat de stukken van de Bijbel laat na het overlijden van de profeet Jezus verzameld zijn. De Koran is juist door de notulisten op een schriftelijke wijze en door het memoriseren intact gebleven in de periode dat de profeet nog in leven was. Na zijn overlijden is dit bijeengebracht tot een boek, de Koran.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Hijr (Het Rotsachtige Pad) 15/9.