Het offer in de islam is een grote zegen en genade voor de mens op zowel socio-economisch als religieus gebied. Gedurende het jaar lopen de armen veel tekorten op en zo krijgen ze de mogelijkheid om vlees te eten ter gelegenheid van het offer. Op deze manier krijgen ze de nodige voedingsstoffen binnen. Zo is de sociale rechtvaardigheid ook geïntegreerd in de islam. 

Het is een feit dat miljarden mensen in de wereld te allen tijde hun eigen levensonderhoud voorzien door veeteelt. Vee zijn door de mens gedomesticeerde dieren die doorgaans in de veeteelt gehouden worden als een belangrijke voedselbron. Daarenboven zou een generatie uithongeren of dieren zouden op de meest genadeloze manier worden gedood als ze minderwaardig zouden beschouwd worden.

Tegelijkertijd is het offer in de islam een grote genade voor dieren. Miljarden dieren over de hele wereld zullen na verloop van tijd lijden aan ziektes als ze niet worden opgeofferd. Veel ziektes zullen zich in de loop der tijd verspreiden wat rigoureuze gevolgen zou hebben voor de levende wezens in de wereld. In deze zin beval Allah hen te slachten en van hun vlees te profiteren. 

Tenslotte is het offerfeest een gelegenheid voor de moslims om God te naderen en Zijn instemming te winnen. Het woord offer komt in de woordenlijst voor als een geschenk aan God.

“En voor iedere gemeenschap hebben Wij (het slachten van) offers vastgesteld, zodat zij de Naam van Allah zullen uitspreken over de vee waarmee Hij hen heeft voorzien. En jullie God is één God, dus onderwerp jullie aan Hem. En verkondig verheugende Tijdingen aan degenen die zich nederig opstellen (tegenover hun Heer).” 1

In deze vers staat dat het offer het herinneren van Allah oproept, dat alle dieren op aarde eigendom van Allah zijn en dat ze de opdracht hebben om mensen te voeden opdat de mens Allah dankbaar is. Allah beproeft in opdracht van het offer Zijn dienaren in hun starheid, hun nauwgezetheid in goddelijke emotie en hun mate van nabijheid tot Allah. In hoofdstuk Al-Hajj van de Koran wordt het volgende openbaard:

“Het is niet hun vlees of hun bloed dat Allah bereikt, maar het is jullie godsvrucht dat Hem bereikt. Zo heeft Hij hen dienstbaar gemaakt aan jullie opdat jullie de Grootheid van Allah zullen prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft. En verkondig verheugende Tijdingen aan de weldoeners.” 2

In deze vers kan men verstaan dat de oprechtheid en toenadering tot Allah, een belangrijke rol innemen bij het offer. Het doel is om Allah te herinneren met Zijn zegeningen en om Zijn instemming te winnen. Het offer is ook een symbool voor de bevrijding van Ismaël. Profeet Abraham en zijn zoon Ismaël voldeden beiden in volledige onderwerping aan het verlangen van Allah. Abraham legde zijn zoon neer en wilde met een mes de hals doorsnijden. Maar met de goddelijke wil sneed het mes Ismaël niet. Vanwege deze glorieuze overgave en loyaliteit zouden de vader en zoon bekend en herinnerd worden door alle mensen, de engelen en de koninkrijken. Allah stuurde Abraham hierop een ram uit de hemel om deze in plaats van Ismaël te offeren.
 


 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Hajj (De Bedevaart) 22/34.
  2. De Heilige Koran, Al-Hajj (De Bedevaart) 22/37.