Het aantonen van iets dat bestaat is altijd gemakkelijker dan het aantonen van iets dat niet bestaat. We kunnen aantonen dat appels bestaan door één enkele appel te laten zien. Maar een persoon die het bestaan van appels ontkent zou de hele wereld moeten afreizen om aan te tonen dat het niet bestaat. Dit is zelfs onmogelijk.  Daarom kunnen we met zekerheid vaststellen dat het niet bestaan van iets nooit volledig te bewijzen is.

Een persoon die het bestaan van God niet accepteert dient het hele universum binnen en buiten af te reizen en te onderzoeken, wat in feite onmogelijk is. Degenen die zeggen dat er een God is, bewijzen het bestaan van Allah door middel van verstandelijke bewijzen en openbaringen.

Dat het bestaan van Allah een zekerheid is en dat het niet-bestaan van Hem onmogelijk is kunnen we met een aantal bewijzen aantonen: 

Bewijs op basis van mogelijkheid: Als we vandaag de dag bestaan en voor mijn bestaan een oneindige kennis, wil, kracht, wijsheid en genadigheid nodig is, dan duidt dat op het bestaan van iemand met oneindige kennis, wil, kracht, wijsheid en genadigheid. Dit kan enkel Allah zijn die hierover beschikt.

Bewijs op basis van kunst: Van een atoom tot aan de mens, van een cel tot aan het melkwegstelsel is het volledige universum erg subtiel en een geweldig kunstwerk. Al deze prachtige en kunstzinnige schepselen wijzen op een Alwetende en Almachtige Schepper.

Bewijs op basis van wijsheid en doel: Het valt op dat elk bestaan een eigen doel, streven en nut heeft en op geen enkele wijze nutteloos, doelloos of vanuit verspilling in het universum is gebracht. In dat geval is de meest redelijke weg om dit bewust vol gemaakte ontwerp slechts aan een God toe te schrijven.

Bewijs op basis van reinheid: De reinheid in het universum is een opzichzelfstaand bewijs voor het bestaan van Allah die de naamdrager is van al Quddus (verre van al het lelijke en het smerige). Als een huis waar 5 tot 10 mensen in wonen een week lang niet wordt schoongemaakt zal het beginnen vuil te worden. Onze wereld is, ondanks haar grootte en veelheid aan levende wezens die het bewonen, erg schoon. Het feit dat de wereld zo rein is, is een duidelijk bewijs van het bestaan van God.

Bewijs op basis van gezichtsuitdrukking: Het gezicht van een willekeurig persoon is tot in de diepste details anders dan die van miljarden andere mensen. Je dient tijdens het scheppen van een mens op de hoogte te zijn van de gezichtsuitdrukking van alle andere mensen, om deze individuele mens anders te scheppen. Deze regel geldt ook voor de gezichten die later tot stand zullen komen. 

Miljarden gezichten die allen verschillend van elkaar zijn, dus elk gezicht vormt op een unieke manier, terwijl er miljarden andere mogelijkheden zijn verwijst zonder twijfel naar degene die alle details van Zijn eigen schepping kent en die op deze manier vormgeeft zoals Hij het wil.

Bewijs op basis van de Koran: Alle bewijzen die erop duiden dat de Koran het woord van Allah is bewijzen tegelijkertijd ook dat Allah bestaat. Er zijn duizenden bewijzen dat de Koran het woord van Allah is. Deze bewijzen zijn tot in de diepste details terug te vinden in de islamitische bronnen. Al deze bewijzen geven allen op hun eigen manier de volgende boodschap weer: “Zij getuigen met zekerheid van het bestaan van Allah.”

Bewijs op basis van profeten: Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft 124.000 profeten gezonden.” 1 Alle bewijzen, die duiden dat de profeten oprecht een profeet zijn, zeggen tegelijkertijd ook “Allah bestaat en is één.” Het doel van het bestaan van profeten is monotheïsme; met andere woorden het bestaan en de eenheid van Allah, verkondigen en bewijzen.

De bewijzen voor het bestaan van Allah zijn eindeloos. Hier hebben we slechts een aantal voorbeelden genoemd die het verstand overtuigen.

Samengevat, in dit universum is de grootste waarheid, het bestaan van Allah en Zijn éénheid.


 


 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Hadith, Ahmad ibn Hanbal, al-Moesnad, V, 266.