De vraag of het leven per toeval is ontstaan is een belangrijk vraagstuk welke goed bekeken dient te worden. Het is een vraagstuk dat erg leeft bij mensen die niet geloven in een Schepper. In het voorgaande stuk hebben we besproken dat er daadwerkelijk sprake is geweest van een scheppingspunt en er dus logischerwijs sprake is van een Schepper.

Er zijn vier argumenten te noemen voor het ontstaan van de wezens en het universum. Deze zijn door de islamgeleerde Bediüzzaman Said Nursi1 als volgt aangehaald:

  1. Oorzaken creëren het2
  2. Het ontstaat uit zichzelf en vergaat vanzelf
  3. Het ontstaat op natuurlijke wijze, de natuur zorgt hiervoor en creëert het
  4. Allah heeft alles geschapen

Laten we de bovenstaande argumenten stuk voor stuk analyseren. 

1) Oorzaken creëren de wezens (het universum en alles en iedereen die zich erin bevindt).

Om in leven te kunnen blijven zijn we afhankelijk van eten en drinken. Wolken zijn een oorzaak voor water. Water is een oorzaak voor bomen en planten. Bomen en planten zijn verder een oorzaak voor zuurstof en vruchten. Al deze oorzaken komen tot stand door atomen. Indien we ervan uitgaan dat alles oorzakelijk is ontstaan en dat deze oorzaken door atomen worden uitgevoerd, dienen we te accepteren dat deze atomen goden of scheppers zijn. Maar omdat de eigenschappen zoals verstand, vrije wil en barmhartigheid bij deze atomen ontbreken, kunnen we concluderen dat zij geen goden of scheppers kunnen zijn. Eindeloze volmaaktheden en schoonheden van deze eigenschappen behoren wel aan Allah toe, die de atomen en oorzaken schept.

2) De wezens ontstaan uit zichzelf en vergaan.

Laten we kijken naar de tweede optie. Stel dat men zegt: ‘’Het Atomium3 in Brussel is uit zichzelf ontstaan, want ik kan de maker hiervan niet zien,’’ zou men deze bewering dan onmiddellijk accepteren of ontkennen? Zo ook, kunnen we niet accepteren dat de wezens en het universum uit zichzelf zijn ontstaan. Alleen omdat we de ontwerper of de schepper niet zien. Dat is onmogelijk en onlogisch. Om bijvoorbeeld jezelf te kunnen creëren, zou je zelf eerst moeten bestaan. Maar als je al bestaat, kun je jezelf niet creëren omdat je al bestaat. 

3) Een wezen ontstaat op natuurlijke wijze, de natuur zorgt hiervoor en creëert het.

In elk land, stad of gemeente zijn regels die gehandhaafd dienen te worden. Deze regels laten zien dat er een bestuur is die deze heeft opgesteld, maar deze regels op zich zijn zelf niet het bestuur. De natuur is een wet, dus het kan geen wetgever zijn. 

De natuur is een boek, het kan geen schrijver zijn. Is er een boek zonder schrijver? De natuur is een kunst, het kan geen kunstenaar zijn. Is er een kunstwerk zonder kunstenaar? Zo ook is er een Bestuurder, Wetgever, Schrijver en Kunstenaar van dit universum die wij Allah noemen. 

4) Allah heeft alles geschapen.

We hebben gekeken naar de rationele en logische argumenten en bewijzen voor het ontstaan van het universum (en alles erin) en daaruit de volgende conclusies getrokken: Het universum is door iets geschapen (uit niets komt niets voort) en kan zichzelf niet hebben geschapen. Er moet dus iets zijn buiten het geschapenen dat alles en iedereen heeft gecreëerd.

Kortom, de mens kan niet per toeval zijn ontstaan en daarmee kan ook het leven niet per toeval zijn ontstaan, aangezien dit in het verlengde van elkaar ligt.Uit deze bovengenoemde stellingen begrijpen we dat enkel Allah de Schepper van het universum is. 

Sommige mensen zullen alsnog een allerlaatste vraag stellen wie de Schepper is van de Schepper. Als men deze vraag stelt, kan men deze oneindig door blijven stellen, namelijk wie is de Schepper van Schepper en wie is de Schepper van die Schepper enzovoort. Uiteindelijk is er maar één Schepper die daadwerkelijk geschapen heeft, omdat wij de creatie (het universum en alles daarin) daadwerkelijk om ons heen zien.

Het is niet mogelijk dat Allah niet bestaat. Als een stad zonder burgemeester, een kunstwerk zonder kunstenaar of een boek zonder schrijver onmogelijk is, hoe kan het dan mogelijk zijn dat deze welgeordende wereld geen Heerser, Bestuurder, Kunstenaar en Schrijver zou hebben?4

Als er naar het heelal gekeken wordt, kan er geconcludeerd worden dat er een bepaald mechanisme is dat ervoor zorgt dat wezens volgens een bepaald structuur werken, alsof ze elkaar kennen en inspelen op elkaars behoeften. 

Het is niet mogelijk dat deze wezens zo structureel te werk gaan zonder onderlinge afspraken. Een koe geeft melk, een bij geeft honing en een boom geeft fruit aan de mens zonder enige kennis te bezitten over zichzelf, zodat hij zijn leven kan voortzetten. Dus er is kennis, kracht en barmhartigheid nodig die hiervoor zorgt. Deze eigenschappen behoren toe aan Allah. 

Zonder twijfel leidt ons verstand ons naar Allah. Alles in het heelal is een kunst en al deze kunstwerken verwijzen naar de Kunstenaar. Tevens zijn er ook meer dan honderd duizend profeten gekomen, deels met heilige boeken die naar Allah verwijzen. De Koran is één van deze heilige boeken, waarin op een zeer heldere manier het bestaan van Allah wordt gereciteerd:

“Degene Die zeven hemelen boven elkaar heeft geschapen. Jij ziet in de Schepping van de Meest Barmhartige geen enkele afwijking. Kijk dan nog eens.  Zie jij een gebrek (daarin)? Kijk dan nogmaals keer op keer. Jouw zicht zal in staat van vernedering naar jou terugkeren en het (d.w.z. jouw zicht) zal uitgeput zijn.”5

Zoals ook hierboven bewezen is, is het bestaan van Allah een harde feit.

“Hun boodschappers zeiden: “Bestaat er twijfel over Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde?”6


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur –Boek: Lem’alar (De Flitsen) – De 23ste Lem’a
  2. De mens en het universum wordt vervolgens als “wezen” benoemd.
  3. Het Atomium is een monument in het Heizelpark in Brussel. Het is een stalen constructie die bestaat uit negen bollen met elk een diameter van 18 meter.
  4. Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur – Boek: Sözler (De Woorden)
  5. De Heilige Koran, Al-Mulk (Heerschappij) 67/3-4.
  6. De Heilige Koran, Ibrahim (de Profeet Abraham) 14/10.