De naam Allah is een bijzondere naam en geen enkel andere naam kan deze vervangen. 
Echter wanneer men God zegt, maar hiermee Allah bedoelt, is dit geen enkel probleem. Het beste is het gebruiken van de naam Allah, want Allah heeft ons deze naam geleerd.

In de heilige Koran is de éénheid van Allah de rode draad in de hele Koran. Dus Allah is één en Hij kent in Zijn eigenschap en daden geen gelijken. Alles wat hier in contradictie staat, staat haaks op de islam en wordt beschouwd alsof Allah een naaste heeft. Een dergelijk geloof wordt door Allah niet geaccepteerd. In de Koran zien we dat aan de vele verzen die beginnen of eindigen met de boodschap: "Er is geen God dan Hij.”