De bron voor materiële en spirituele vooruitgang is kennis. De grootste vijand waar mensen voor dienen te vluchten is onwetendheid. Want het grootste obstakel voor alle vormen van vooruitgang is onwetendheid. De Koraan spoort de mensen met honderden verzen aan om de religieuze en wereldlijke wetenschappen te bestuderen. Laten we een paar voorbeelden illustreren:

"Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?" 1

"Vraag het aan degenen van kennis indien jullie het niet weten." 2

Er zijn vele overleveringen van onze Profeet Mohammed (v.z.m.h) die ons aansporen tot het opdoen van kennis. Een aantal hiervan zijn:

"Een persoon die op reis vertrekt met de intentie om kennis op te doen, is op het pad van Allah totdat hij terugkeert naar huis." 3

"Ook al is kennis in China, ga er heen en doe de kennis op. 4 

"Het opdoen van kennis is een verplichting voor elke moslim en moslima." 5

Als de Islam een obstakel zou vormen voor ontwikkeling, hoe verklaren we dan de materiële en spirituele welvaart, het hoge niveau in kennis en ethiek ten tijde van het tijdperk van de Profeet (v.z.m.h)?

De wereld is in verbijstering achtergebleven over het hoge niveau die het moslim in Andalusië had bereikt (de leraar van Europa en de aanleiding voor de Europese renaissance) en de pracht en praal die de Seldjoeken en Ottomanen hebben neergezet.

Indien de Islam een obstakel voor vooruitgang zou zijn zou het dan mogelijk zijn dat geleerden en wetenschappers tot stand kwamen zoals Imam Al Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rushd, Farabi, Imam Rabbani, Mawlana Jalaluddin Rumi en Bediuzzaman Said Nursi?

De reden dat de moslims vandaag de dag achter zijn gebleven op het gebied van wetenschap en technologie is absoluut niet de Islam. Het tegendeel is waar, de reden dat de moslims al ruim een anderhalve eeuw zijn achtergebleven is omdat zij de Islam de rug hebben toegekeerd. Want de geschiedenis is een getuige dat op momenten wanneer de moslims gezamenlijk de Islam hebben omarmd, zij altijd vooruitstrevend zijn geweest en op het moment dat zij er afstand van namen zijn zij ook in wetenschap en technologie achtergebleven.

In de Edele Koran is er geen enkele regelgeving of vers te vinden dat een obstakel vormt voor het opdoen van kennis omtrent de natuurwetenschappen. 

Degenen die beweren dat de Islam tegen de wetenschap en technologie is hebben geen enkele religieuze bron waarmee zij dit argument kunnen onderbouwen. 

Het is slechts een claim dat opzettelijk of vanuit onwetendheid wordt gemaakt. 

Het volledig negeren van de materiële, spirituele en wetenschappelijke voortreffelijkheden van de moslims in de voorgaande eeuwen, zich enkel baserende op de laatste paar eeuw waarin de moslims afstand hebben genomen of beter gezegd afstand is doen laten nemen van de Islamitische essentie past niet in een rechtvaardige benadering van de geschiedenis. 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Az-Zumar (De Drommen), 39/9.
  2. De Heilige Koran, An-Nahl (De Bijen), 16/43.
  3. Hadith, Tirmidhi, Wetenschap 2.
  4. Hadith, Beyhaki, II/254.
  5. Hadith, İbn Mace, Inhout 17.