In de islam kan vaderschap niet aan Allah worden toegeschreven. De Christenen beschouwen Jezus als zoon van God en God wordt als vader beschouwd. Echter is het ondenkbaar dat een moslim zoiets kan zeggen. Het is Allah die vaders en moeders, zonen en dochters heeft geschapen. 

“Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt” 1

Andere verzen zeggen het volgende: 

”De Stichter van de hemelen en de aarde. Hoe kan Hij een kind hebben, als Hij geen vrouw heeft? En Hij heeft alles geschapen en Hij is op de hoogte van alles.” 2

“Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “Voorwaar, God, Hij is de Messias (Jezus), de zoon van Maria.” 3

Samengevat: Wij zijn de dienaren van Allah. Noch is Hij onze vader, noch zijn we de kinderen van Allah. Hij is onze Schepper. Dit betekent niet dat Hij onze vader is. Het feit dat we door Allah zijn geschapen, betekent eveneens niet dat we als zijn kinderen beschouwd mogen worden. 


 

 


 

 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/3.
  2. De Heilige Koran, Al-An’am (Het Vee) 6/101.
  3. De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5/72.