Het aantal profeten bestaat niet slechts uit de 25 profeten die vermeld staan in de Koran. Volgens een verwijzing van een overlevering van profeet Mohammed zijn er 124.000 profeten verschenen.1

Zoals er verschillende boeken gezonden zijn naar een aantal profeten, verschenen er ook profeten die de taak kregen om het geloof van een voorgaande profeet te handhaven of te zuiveren. Profeten Aäron (de broer van profeet Mozes), Johannes en Zacharia handelden volgens het boek van Mozes.

De eerste profeet is Adam en de laatste is Mohammed. Moslims geloven in alle profeten die verkozen zijn door Allah; al zijn de namen en leefgebieden van niet alle profeten bekend. Doordat zij door Allah zijn gestuurd dienen de moslims in hen te geloven.

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Hadith, Ahmed b. Hanbel, el-Moesned 5/265-266; Ibn Hibban, es-Sahih 2/77.