Allereerst moeten we elke eeuw onderzoeken en evalueren volgens de waarden, gebruiken en acceptaties van die eeuw. Als we 1400 jaar geleden zouden evalueren naar de waarden, gebruiken en acceptaties van onze eeuw, dan zouden we de grootste fout hebben gemaakt. Het is een onmisbare voorwaarde voor ons om een eeuw te onderzoeken waarin meer huwelijken op jonge leeftijd een gewoonte is en door iedereen wordt geaccepteerd te analyseren met een inlevingsvermogen van die tijd en niet van deze eeuw.

De overleveringen over dat de vrouw van de profeet Mohammed (vrede zij met hem), Aisha op haar 9-jarige leeftijd is getrouwd heeft een opinie teweeggebracht over haar leeftijd van trouwen. We moeten ook niet vergeten dat bij het tot stand komen van deze opinie in acht genomen moet worden dat het huwelijksleeftijd van de mensen in die tijd relatief jong was en dat de geografische ligging een invloed heeft op de snellere fysieke ontwikkeling. Om die reden is het onderwerp tot een zeer korte tijd terug nooit ter sprake gekomen en bediscussieerd.

Wanneer we spreken over vandaag de dag dan zien we dat er mensen zijn die de context van die tijd totaal niet in acht nemen en de islam van buitenaf benaderen vanuit hun eigen visie en begrip het onderwerp benaderen en bekritiseren. Deze aparte houding is in de islamitische wereld niet heel anders; een gedeelte houdt zich ontoegeeflijk vast aan het benaderen van het onderwerp op dezelfde manier terwijl een ander gedeelte aangeeft dat de leeftijd van Aisha ouder en volwassener was.

Om antwoorden te verkrijgen op deze vragen dienen we uiteraard allereerst door de levensvisie en gewoontes van de mensen uit die tijd te bekijken en het onderwerp vanuit bewijzen te onderzoeken. 

Om op 9 jarige leeftijd te kunnen trouwen zou Aisha geboren moeten zijn in het jaar 615 of 616 en dit is echter onmogelijk. Dit gaan we bewijzen met een paar voorbeelden:

1. Onze moeder Aisha vertelt over de periode van Mekka het volgende:

Toen ik een spelend kind was ontving1 profeet Mohammed het vers:

“Nee, maar het uur is hun aangewezen tijd, en het uur zal verschrikkelijk en bitter zijn.”2

Deze informatie vertelt ons meer over de leeftijd van Aisha. Want volgens een overlevering zou de bovenstaande versregel (Al-Qamar, 54/46) neergedaald zijn tijdens het 4ejaar van de profeetschap, aldus in het jaar 614.3

Onze profeet ontving de profeetschap in het jaar 610. Hij heeft in 13 jaar tijd zijn taken voltooid in Mekka en is vervolgens geëmigreerd naar Medina (622-623).  Hij is getrouwd met Aisha in het 2dejaar van de emigratie (624-625). We kunnen uitgaan dat Aisha minstens 7 of 8 jaar oud was toen het vers neerdaalde omdat Aisha in het jaar 614 zich het vers herinnerde en dat ze dus geboren is vòòr het jaar 610 wat aangeeft dat Aisha minstens 17 jaar was bij het voltrekken van het huwelijk met de profeet.

2. We zien dat Aisha en haar zus Asma behoren tot degenen die worden benoemd als één van de eersten der moslims na aanvang van de profeetschap. De allereersten wier de islam aanvaardden tussen 610 en 611 zijn onder andere Osman ibn Affan, Zubayr ibn Awwam, Abdurrahman ibn Awf, … .Voor het jaar 614 traden Asma en Aisha tot de islam.4

Dit toont dus aan dat Aisha voor het jaar 610 geboren is. 

3. Dat Aisha op de leeftijd van een volwassene was toen ze trouwde kunnen we zeer zeker concluderen vanuit de biografie dat is geschreven over haar zus Asma.  In oude biografie boeken wordt het volgende vermeld wanneer zij Asma beschrijven:5

“Asma is op 100 jarige leeftijd overleden in het jaar 73 na de hidjra (de migratie van de profeet van Mekka naar Medina in 622-623). Tijdens de hidjra was ze 27 jaar oud. Aangezien Aisha 10 jaar jonger was dan haar zus was ze tijdens de hidjra ongeveer 17 jaar oud.’’

4. Bij Arabieren werden de leeftijden van de meisjes berekend op basis van hun leeftijd na de menstruatie.6 Als we weten dat een meisje ten vroegste op een 9 jarige leeftijd ongesteld wordt en onze moeder Aisha zei dat ze op 9 jarige leeftijd is getrouwd, zou Aisha volgens de berekening ongeveer 18 jaar moeten zijn.

5. In Medina waren er in grote getallen hypocrieten (munafikoon) aanwezig en deze hypocrieten waren dag en nacht ijverig opzoek naar de fouten van de Heilige Profeet.

Wanneer ze iets zagen wat volgens hen een tekortkoming is gingen ze de kwestie meteen vergroten en op een overdreven manier overbrengen om de gedachten van de gelovigen in de war te brengen.

Het feit dat geen enkele ongelovige dit huwelijk heeft bekritiseerd , toont aan dat de leeftijd van onze moeder Aisha zelfs door de ongelovigen van die tijd geaccepteerd werd.

Samenvattend is het duidelijk dat onze moeder Aisha de titel van “Moeder van de gelovigen’’ kreeg toegekend omwille van het huwelijk met de profeet op de leeftijd van 17-18 jaar.


 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1.  Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 6, Tefsîru Sûre, (54) 6
  2. De Heilige Koran, Qamar (de maan) 54/46
  3.  Suyûtî, İtkân, Beyrut, 1987, 1/29, 50; Doğrul, Asr-ı Saadet, 2/148
  4.  İbn Hişâm, Sîre, 1/271; İbn İshâk, Sîre, Konya, 1981, 124.
  5. Dit onderwerp wordt gedetailleerd beschreven in het boek ‘Asr-i saadet’ van Mawlana Shiblî.
  6.  Musa Carullah, Hatun, 81, Kitabiyat Yay. Trc. Mehmet Görmez