De religie islam hecht veel belang aan de mens. In de Koran wordt er uitgelegd dat alle mensen afstammen van Adam en Eva 1 en dat de mensen geschapen zijn als een groep om de onderlinge banden te versterken. 2 De religie islam beveelt goedheid aan tegenover iedereen ongeacht of het een gelovige betreft of niet.

Onze profeet (vrede zij met hem) zegt het volgende in een Hadith: "Het goed doen tegenover elk levend wezen zal beloond worden." 3

Almachtige Allah zegt het volgende in een vers:

"Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege jullie godsdienst, en die jullie niet uit jullie huizen dreven, goed en rechtvaardig om te gaan. Waarlijk, Allah houdt van de rechtvaardigen." 4

Onze profeet zegt in een andere Hadith: "Wie ten onrechte een niet-moslim doodt zal de geur van het paradijs niet ruiken." 5, zeggende dat iedereen die een niet-moslim ten onrechte doodt, het paradijs niet zal betreden.

De volgende Hadith legt de waarde die de islam aan mensen hecht heel duidelijk uit.

Er passeerde een Joodse begrafenisstoet langs de profeet. Uit respect stond hij op waarop een metgezel vroeg waarom hij opstond voor een ‘Joodse’ begrafenisstoet en antwoordde als volgt: 'Hij is tenslotte een mens? 6

In de islam is de mens erg kostbaar. De islam geeft niet-Moslims een groot recht en een brede vrijheid. Ze zijn vrij in hun geloof en aanbidding. Ze kunnen aanbidden zoals ze willen. Het heeft toegestaan om het voedsel van Christenen en Joden te eten en met hun vrouwen te trouwen. 7 Het werd aangemoedigd om bij hen op bezoek te gaan en te vragen naar de toestand van hun zieken. Profeet Mohammed stond het uitwisselen van geschenken toe met niet-Moslims. 8 Handelen met niet-Moslims is toegestaan.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-A'raf (De Kantelen) 7/189.
  2. De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste Vertrekken) 49/13.
  3. Hadith, Bukhari, Edebü'l-Müfred, Hadith nr: 379.
  4. De Heilige Koran, Al-Mumtahinah (De vrouw die ondervraagd werd) 60/8.
  5. Hadith, Bukhari, djizya, 5.
  6. Hadith, Moeslim, begrafenis, 78.
  7. De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5/5.
  8. Hadith, Bukhari, Hibe 26.