"Een moslim kan geen terrorist zijn, een terrorist kan geen moslim zijn."

De islam accepteert de mens als het meest waardevolle wezen en beschouwt de schending van andermans rechten en aanvallen op mensen tot de grote zonden.

De Koran veroordeelt terrorisme en beschrijft anarchie als de meest vreselijke gebeurtenis. De islam verbiedt alle soorten terreur, wreedheid en verraad. Het verzet zich sterk tegen elke vorm van anarchie en corruptie.

De Koran beschrijft het doden van een leven en bloedvergieten als de meest verschrikkelijke daad en beschouwt het doden van één mens alsof het is gepleegd tegen de hele mensheid. 

De Almachtige God zegt in de Koran:

“…Wie een ziel doodt — niet als vergelding voor een ziel of het verderf zaaien op aarde — het is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen deed leven…” 1

Vooraleer, de islam beschermt zowel het leven van de gelovigen als de niet-gelovigen op deze wereld. Onze profeet (vrede zij met hem) zegt in een Hadith; 

"Wie ten onrechte een niet-moslim doodt die in een land leeft, zal de geur van het paradijs niet ruiken.", zeggende dat iedereen die een niet-moslim ten onrechte doodt, het paradijs niet zal betreden." 2

De volgende Hadith legt de waarde die de islam aan mensen hecht heel duidelijk uit.

"Er passeerde een Joodse begrafenisstoet langs de profeet. Uit respect stond hij op waarop een metgezel vroeg waarom hij opstond voor een ‘Joodse’ begrafenisstoet en de profeet antwoordde als volgt: 'Hij is tenslotte een mens?" 3

Alleen de staat kan een misdaad in de islam bestraffen. Mensen kunnen in eigen initiatief nooit straffen. Daarom begaat degene die iemand probeert te vermoorden in de naam van Allah een grote misdaad en ook een grote zonde volgens de islam.

Helaas zien we tegenwoordig zulke misdaden plaatsvinden door mensen die “Allah-u Akbar” roepen. Deze hebben geen enkel band met de islam. Dit zijn terroristen die bewust of onbewust de islam en de Moslims verraden. 

Een moslim die de Koran goed kent en probeert toe te passen in zijn leven heeft geen vijandigheid, wrok of wreedheid in zijn ziel.

Het is waanzin een extreme onwetendheid om terreurdaden toe te schrijven aan een religie als islam. Bovendien introduceerde de islam ook vreedzame wetten voor in de oorlog zoals het verbieden van het toebrengen van schade aan kinderen, vrouwen, ouderen, religieuze leiders, tempels, dieren en wezens.


 

 

 


 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5/32.
  2. Hadith, Bukhari, Jizye, 5.
  3. Hadith, Moeslim, Begrafenis 1596.