De kans dat Allah en het hiernamaals niet bestaat is onbestaande. De hele bestaanswereld toont aan ons dat Allah bestaat. Zoals kunst niet zonder een kunstenaar mogelijk is of een boek zonder schrijver, zo kan deze bestaanswereld er niet zijn zonder een schepper. Daarom moet men geen gehoor geven aan zulke twijfels. De mens kan door naar dit universum aandachtig te kijken tot het besluit komen dat het ontstaan van de wereld geen toeval kan zijn. 

Het bestaan van iets dat rationeel mogelijk is, kan geweten worden door berichtgeving. Om bericht te krijgen van een plaats of iets, moet men er niet geweest zijn of het met eigen ogen gezien hebben.  Dit geldt ook voor de sterren en sterrenstelsels die de astronomie onderzoekt. Er zijn misschien wel ontelbare sterren wiens licht de aarde nog niet heeft bereikt. Welke van hen heeft de mens bezocht en teruggekeerd? Toch betwijfelen we niet dat ze bestaan- ook al zijn we er niet geweest. Want we vertrouwen op de astronomische onderzoekers. Dus "Als bronnen betrouwbaar zijn dan zijn ze voldoende als geloofwaardige bewijzen".

Alle profeten, de Koran, en de Islamgeleerden" zijn zo elk op hun beurt expert, correct en de betrouwbaarste bron om te geloven in een leven in het hiernamaals, er kan natuurlijk geen nauwkeuriger bericht zijn dan het bericht dat zij geven. 

Ondanks dit heeft Allah het begrijpen van Zijn bestaan niet alleen aan ons verstand overgelaten. Allah heeft uit genade via meer dan honderdduizenden profeten 1 zijn bestaan geopenbaard. Samen met Zijn profeet Mohammed en de Koran heeft Allah uitdrukkelijk zijn bestaan, tot aan de Dag des Oordeels verkondigd. Daarnaast verkondigen honderdduizenden geleerden ook Zijn bestaan. 

Samengevat, het is niet mogelijk dat Allah niet bestaat en men zou geen gehoor moeten geven aan zulke influisteringen.


 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Hadith, Ahmad ibn Hanbal, al-Moesnad, V, 266.