Eerst en vooral moeten we goed beseffen dat Allah de wetgever is, maar zelf niet gebonden is aan die wetten. Om een kind op de wereld te brengen is de samenkomst van een vrouw en een man een wet die Allah heeft opgelegd.

Adam had noch een vader, noch een moeder en Allah wenste de eerste mens op deze manier te scheppen. Wanneer de denkwijze van de mens met de tijd veranderde en de oorzaak-gevolg relatie als heilig werd beschouwd, dus dat alles een oorzaak moest hebben, besliste Allah om Jezus zonder een vader te scheppen om zo aan te tonen dat Hij de enige Schepper is voor de mensheid en dat Hij kan doen wat Hij wil. Allah heeft doorgaans miljarden sterren geschapen en Hij heeft de controle over al deze sterren en sterrenstelsels. Eveneens is Hij de schepper van de zon die 1,3 miljoen keer groter is dan de wereld en die zonder enige brandstof blijft functioneren. Zo is er geen enkel reden om te zeggen dat het onmogelijk zou zijn dat Jezus zonder vader is ontstaan.

De mensheid loopt vaak in de val met zijn standpunten. Onze handelingen en/of onze capaciteiten worden altijd vergeleken met die van Allah. Wat Hij ook wenst, zal zonder twijfel gebeuren omdat Hij de Oppermachtige is. Aan de andere kant moeten we niet uit het oog verliezen dat de eerste creatie van miljoenen planten- en diersoorten noch middels een zaadje, noch middels moeder en vader heeft plaatsgevonden. Bijgevolg is Jezus niet de enige die zonder vader tot leven is gekomen. Wij dienen te geloven dat Allah de Almachtige is en dat er geen moeilijkheden voor Hem bestaan.