Hoewel het menselijk verstand beperkt is in het bevatten van het leven in het hiernamaals, gelooft het toch in een hiernamaals omdat er ontelbare aanwijzingen van zijn.

Het bestaan van iets dat rationeel mogelijk is, kan geweten worden door berichtgeving. Om bericht te krijgen van een plaats of iets moet men er niet geweest zijn of het met eigen ogen gezien hebben.  Dit geldt ook voor de sterren en sterrenstelsels die de astronomie onderzoekt. Er zijn misschien wel ontelbare sterren wiens licht de aarde nog niet heeft bereikt. Welke van hen heeft de mens bezocht en teruggekeerd? Toch betwijfelen we niet dat ze bestaan- ook al zijn we er niet geweest. Want we vertrouwen op de astronomische onderzoekers. Dus "Als bronnen zijn betrouwbare experten voldoende als geloofwaardige bewijzen."

"Alle profeten en de Koran, daarna alle heiligen en Islamgeleerden" zijn zo elk op hun beurt expert, correct en betrouwbaar als bron om te geloven in een leven in het hiernamaals, daar zij vermelden dat de mens na zijn dood zal weder opstaan in het hiernamaals. 

Bovendien is de heilige Profeet (vrede zij met hem) tijdens de Miraj nacht naar het hiernamaals gereisd en heeft hij bericht gebracht van daar. 1 De heiligen die met wonderen gezegend zijn, hebben bericht gegeven over de eerste halte van het hiernamaals 'barzakh' (de periode tussen iemands dood en wederopstanding). Van hen (heiligen) wordt aangenomen dat zij kunnen zien met hun hart. Sommigen vooraanstaande heiligen hebben zelfs getuigd over wat ze gezien hebben. 2

Dat zoveel sterke en correcte bronnen overeenkomen met elkaar over dit onderwerp bewijst met zekerheid het bestaan van het hiernamaals. 

Na zoveel sterke aanwijzingen zijn er nog ontkenners. Waar zijn zij gaan kijken om te beslissen dat het niet bestaat? Wat is jullie bewijs? Om iets te ontkennen is er ook bewijs nodig. Zeggen dat het niet bestaat is niet voldoende. 

Het is altijd gemakkelijker om te bewijzen dat iets wel bestaat dan te bewijzen dat iets niet bestaat. We kunnen bewijzen dat er een bepaalde appelsoort bestaat door er één van te tonen. Maar iemand die wil bewijzen dat die soort niet bestaat, moet de hele wereld afzoeken om aan te tonen dat de appelsoort niet bestaat. Dit is onmogelijk. 

Zoals in dit voorbeeld, zou iemand die het hiernamaals ontkent het waarneembare universum volledig moeten verkennen en de onwaarneembare bovennatuurlijke wereld moeten verkennen om tot het niet-bestaan te komen, wat onmogelijk is. De gelovers in het hiernamaals kunnen steunen op ontelbare doordachte aanwijzingen en op overleveringen. 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De meest gekende drie voorbeelden van de heiligen zijn Abdoel-Qadir-i Gilani, Imam-ı Rabbani en de Bediüzzaman Said Nursi.
  2. De Heilige Koran, An-Najm (De Sterren), 53/7-18.