Moslims houden van profeet Jezus en vereren hem oprecht. De islam is het enkel en alleen niet eens met de christelijke leer dat Jezus de zoon van God is. De Koran benadrukt dat profeet Isa (Jezus) de zoon van Maryam (Maria) is. Dit komt doordat de islam, het letterlijk beschouwen van iemand als ‘zoon van God’, schendt. De Koran verklaart:

“In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Zeg, Allah is de enige.
Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig.
Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.
En niemand is in enig opzicht gelijk aan Hem.”1

De omstandigheden waaronder Adam zonder ouders tot leven kwam, laten zien dat het ontbreken van een vader geen goddelijkheid impliceert. Als dat wel zo zou zijn, zou profeet Adam ook als ‘Zoon van God’ beschouwd moeten worden. Het verrichten van wonderen duidt ook niet op goddelijkheid, aangezien alle profeten voor Jezus een grote verscheidenheid aan wonderen hebben laten zien.

Een onderdeel van de geloofsbelijdenis van de islam is, het accepteren van profeet Jezus als geëerde profeet van Allah. De naam Mohammed komt slechts vijf keer direct in de Koran voor, terwijl  de naam Jezus minstens dubbel zo vaak wordt genoemd. Jezus behoort tot de grotere profeten. De andere grote profeten, die een zwaardere beproeving hebben gehad en/of ondersteund zijn door een heilig boek zijn Noah, Abraham, Mozes en Mohammed. Daarom zou geen enkele moslim Jezus durven te verwerpen. De Koran vertelt ons dat Jezus, geëerd wordt en in het hiernamaals tot degenen zal behoren, die het dichtst bij Allah zullen zijn.

“(Gedenk) toen de Engelen zeiden: “O Maryam (Maria), waarlijk, Allah verblijdt jou met een woord afkomstig van Hem, genaamd de al-Masih (de Messias), de zoon van Maryam. En hij zal in de wereld en in het Hiernamaals geëerd zijn en hij behoort tot degenen die dicht bij (Allah) staan.”2

Het is een vers dat niet alleen in de Koran staat, maar ook in de evangelie van Sint-Thomas. Maar wat is het verschil tussen het perspectief van de christenen en het perspectief van de moslims? Het verschil zit in één woord en dat woord is ‘toestemming’. Dit is een van dé reden waarom de christenen Jezus als God beschouwen en de moslims hem als profeet aanvaarden. Volgens christenen heeft Jezus alle wonderen zelf gedaan zonder enig hulp en dit is wat Hem God maakt. Maar de Koran vermeldt expliciet bij elk van zijn wonderen; het is met Mijn toestemming dat je uit klei een vogel hebt geschapen, de blinden hebt  genezen en doden tot leven hebt gebracht. Net zoals Mozes de zee heeft doen splitsen met de hulp van God, heeft Jezus op dezelfde manier toestemming/hulp gekregen van God.

“(Gedenk) wanneer Allah zal zeggen: “O Isa, zoon van Maryam, gedenk Mijn Gunst aan jou en aan jouw moeder toen Ik jou ondersteunde met Roeh ul-Qoedoes (Aartsengel Gabriël), zodat jij vanuit de wieg en op een oudere leeftijd tot de mensen sprak. En (gedenk) toen Ik jou het Boek, de Wijsheid, de Thora en het Evangelie onderwees. En toen jij met Mijn Toestemming uit klei iets maakte dat op een vogel leek en er vervolgens in blies. Hierna werd het met Mijn Toestemming een (echte) vogel. En jij genas met Mijn Toestemming de blinden en degenen die aan vitiligo leden. En (gedenk) toen jij met Mijn Toestemming de doden tot leven bracht. En toen Ik de kinderen van Israël van jou afhield (toen zij besloten om jou te doden), nadat jij met duidelijke bewijzen tot hen kwam. En degenen onder hen die niet geloofden zeiden: “Dit is niets anders dan duidelijke tovenarij.”3

Daarnaast is het belangrijk om hier de twee verhalen van Jezus apart te nemen; waar hij praat vanuit de wieg en waar hij blaast in klei dat op een vogel lijkt en het vervolgens een echte vogel wordt. Eerst en vooral moet men bepaalde feiten in zijn achterhoofd hebben en deze zijn als volgt: er is geen bibliotheek in heel Arabië, de mensen zijn ongeschoold en kunnen niet lezen of schrijven, er is geen toegang tot de Bijbel.

Zelfs als ze eraan konden komen, was het toen nog niet vertaald, profeet Mohammed kon niet lezen of schrijven en zoals eerder besproken is enkel de afstammelingen van Ismaël, de tweede zoon van Abraham, voor hen belangrijk. Want vanuit de stamboom van Isaak kwam het joodse volk en dit was niet van belang voor hen. Onder deze omstandigheden was profeet Mohammed dankzij de openbaring van Allah in staat om zonder enig beschikbare informatie te vertellen over de vroegere profeten zoals Jozef, Mozes en Jezus. 

Er zijn twee verhalen die hij vertelde die niet terug te vinden zijn in het nieuwe testament: waar hij praat vanuit de wieg en waar hij blaast in klei dat op een vogel lijkt wat vervolgens het een echte vogel wordt. Omdat het niet in de nieuwe testament was geschreven werden Moslims hiervoor geridiculiseerd. Pas in 1945 werd in Egypte scrollen teruggevonden behorend aan een klooster dat eeuwen voor de komst van de islam bestond. Hierin staat de evangelie van Sint Thomas waar beide verhalen vermeld worden.

Moslims geloven ook dat profeet Jezus naar de Hemel is opgestegen:

“En (gedenk) toen Allah zei: “O Isa, waarlijk, Ik zal jou weghalen (van de aarde), jou naar Mij doen opstijgen (…)”4

Volgens de islam werd profeet Jezus op wonderbaarlijke wijze, zonder vader geboren en was zijn moeder Maryam een zuivere maagd. Maryam is een van de weinige mensen die in de Koran met naam wordt genoemd; 31 keer komt ze erin voor.

“Zij zei: “Mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl ik niet aangeraakt ben door een mens?” Hij zei: “Zo zal het zijn, Allah schept wat Hij wil. Wanneer Hij een zaak heeft bepaald, zegt Hij er slechts tegen: “Wees”, en het is.”5

De term “zoon van God” wordt in de Bijbel ook voor de andere profeten zoals Adam gebruikt. In het boek van Romeinen, hoofdstuk 8, vers 8 staat: “Iedereen die door Gods geest wordt geleid, is een kind van God. Dus ‘Zoon van God’ wordt gebruikt als verwijzing naar iedereen die de geboden van God volgt.

Ten slotte, de omstandigheden waaronder Adam zonder ouders tot leven kwam, laten zien dat het ontbreken van een vader geen goddelijkheid impliceert. Als dat wel zo zou zijn, zou profeet Adam ook als zoon van God beschouwd moeten worden. Het verrichten van wonderen duidt ook niet op goddelijkheid, aangezien alle profeten voor Jezus een grote verscheidenheid aan wonderen hebben laten zien.


 

.

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/1-4.
  2. De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/45.
  3. De Heilige Koran, Al-Ma-idah (De Tafel) 5/110.
  4. De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/55.
  5. De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/47