Het antwoord op deze vraag kan aangeduid worden met de volgende punten: 

1. De islam bevat al het moois van de vorige godsdiensten en heilige geschriften. Daarnaast is het principe van geloofsbetuiging in de islam uiteengezet op een zeer gedetailleerde wijze, terwijl in de vorige religies en heilige geschriften hierover zeer kort is bericht. Bijvoorbeeld, in de islam wordt de eenheid van Allah (monotheïsme) zo breed mogelijk uiteengezet. De vorige godsdiensten zijn afgeweken van de eenheid van de Schepper.

2. De islam spreekt met haar universele aard de hele mensheid aan1 terwijl de vorige godsdiensten en heilige geschriften gericht zijn tot één bepaalde volk of stam.2

3. Het geloof in het hiernamaals -in overeenstemming met de toenmalige mentaliteit- geniet in de vorige godsdiensten en geschriften weinig aandacht. De Koran zorgt met behulp van honderden voorbeelden voor een kennis die tegemoet komt aan zowel de rede als het hart en andere emoties.  Eveneens verklaart de Koran het leven en het hiernamaals door middel van ordenende regels. De vorige godsdiensten waren in dit opzicht nog niet volmaakt. 

4. Mirakels van profeten voor de islam zijn tijdsgebonden en enkel hun tijdsgenoten hebben deze gezien. Daarentegen bekleedt de Koran, zijnde het grootste mirakel van de profeet van de islam, een positie die een invloed uitoefent tot aan de dag des oordeels. Dit komt doordat de Koran tijd en plaats overstijgt.3

5. Wetenschappelijke onderwerpen komen zeer beperkt aan bod in de vorige heilige geschriften. De islam behandelt wetenschappelijke feiten in de Koran, die 14 eeuwen later bewezen zijn aan de hand van de moderne wetenschap. Dit is een mirakel inherent aan de Koran.4

6. Vergeleken met de geschriften van vorige godsdiensten is de Koran een heilig boek dat onder bescherming van Allah staat, daar het van A tot Z het woord van Allah is.5  Daarentegen zijn de heilige geschriften en boeken van de andere godsdiensten verloren gegaan, veranderd of herschreven. 

Bovenstaande stellingen zijn slechts enkele punten die bewijzen dat islam het ware geloof is. 


 

 

 

Bronnen, noten en referenties

  1.  De Heilige Koran, Saba (Sheba) 34/28.
  2.  De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/49.
  3. De Heilige Koran, Al-Isra (De Nachtreis) 17/88.
  4.  Hierop wordt verder ingegaan in vraag 48.
  5.  De Heilige Koran, Al-Hijr (Het Rotsachtige Pad) 15/9.