De stelling dat de islam het ware geloof is kan aangeduid worden met de volgende punten: 

- De islam bevat al het moois van de vorige godsdiensten en heilige geschriften.

- Het principe van geloofsbetuiging is in de islam uiteengezet op een zeer gedetailleerde wijze, terwijl in de vorige religies en heilige geschriften hierover zeer kort is bericht.

- In de islam wordt de eenheid van Allah (monotheïsme) zo breed mogelijk uiteengezet. De vorige godsdiensten zijn afgeweken van de eenheid van de Schepper.

- De islam spreekt met haar universele aard de hele mensheid aan1, waar de vorige godsdiensten en heilige geschriften gericht zijn tot één bepaald volk of stam.2

- De Koran verklaart het leven en het hiernamaals door middel van ordenende regels, terwijl in dit opzicht de vorige godsdiensten nog niet volmaakt waren.   

- Het geloof in het hiernamaals -in overeenstemming met de toenmalige mentaliteit- geniet in de vorige godsdiensten en geschriften weinig aandacht. De Koran zorgt met behulp van honderden voorbeelden voor een kennis die tegemoet komt aan zowel de rede als het hart en andere emoties. 

- Mirakels van vorige profeten zijn tijdsgebonden en enkel hun tijdsgenoten hebben er getuigen van kunnen zijn. Daarentegen bekleedt de Koran, zijnde het grootste mirakel van de profeet van de islam, een positie die een invloed uitoefent tot aan de dag des oordeels. Dit komt doordat de Koran tijd en plaats overstijgt.3

- Wetenschappelijke onderwerpen komen zeer beperkt aan bod in de vorige heilige geschriften. De islam (in de Koran) behandelt wetenschappelijke feiten die 14 eeuwen later bewezen zijn door de moderne wetenschap. Dit is een mirakel inherent aan de Koran.4

- Vergeleken met de geschriften van vorige godsdiensten is de Koran een heilig boek dat onder bescherming van Allah staat, daar het van A tot Z het woord van Allah is.5


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Saba (Sheba) 34/28.
  2. De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/49.
  3. De Heilige Koran, Al-Isra (De Nachtreis) 17/88.
  4. Hierop wordt verder ingegaan in vraag 45.
  5. De Heilige Koran, Al-Hijr (Het Rotsachtige Pad) 15/9.