De mensheid heeft zich voortgeplant uit de profeet Adam en zijn vrouw Eva. Eva kreeg bij elke geboorte een tweeling. De tweelingen bestonden altijd uit een jongen en een meisje. Nadat twee paar tweelingen waren geboren, liet Adam ze kruislings met elkaar trouwen. Bijvoorbeeld: het meisje van het eerstgeboren tweelingenpaar trouwde met de jongen van de daarna geboren tweelingenpaar. 2

Adam is de eerste mens en de eerste profeet. Voor de voortplanting van de mensheid was het toen noodzakelijk dat de kinderen van Adam en Eva met elkaar trouwden. Dit was door de Schepper toegestaan, want in die periode waren er geen andere mensen buiten hen. Nadat de bevolking tot een bepaald aantal gegroeid was, werd het door Allah verboden om nog te trouwen met een zus of broer. 


 


 


 

Bronnen, noten en referenties

  1. Tabari, ibn Kathir, Al-Razi, commentaar op hoofdstuk Al-Ma'idah (De Tafel) vers 27 van de Koran (5/27).