Voorwaar, aanbidding kent twee vormen. De ene vorm is positief, de andere is negatief. 
De positieve vorm is bekend. Met de negatieve vorm echter vervult het slachtoffer een zuiver dienaarschap, doordat hij zich steunend wendt tot zijn Heer, Hem gedenkt en Hem smeekt na zijn onmacht en behoeftigheid te vernemen middels ziektes en calamiteiten. Vertoon kan dit dienaarschap niet binnendringen; het blijft zuiver. Mits hij geduldig blijft, de beloning van zijn calamiteit in gedachte houdt en dank betuigt, zal ieder uur van hem dienen als een dag aanbidding. Zijn vluchtige leven wordt een langdurig leven.” 1

Een van de meest volmaakte taken van de dienaarschap die de profeet Mohammed heeft vervuld, is geduld. Hij is zijn geduldbeproeving middels vele rampen, emigraties en oorlogen op de beste manier doorgekomen.

Calamiteiten en ziektes zijn andere manieren om spiritueel hoger op te klimmen. Dit gebeurt door geduld te hebben en dankbaarheid te tonen in tijden van calamiteiten en ziektes. Wanneer een moslim gehoor geeft aan ieder bevel van Allah en zich weerhoudt van al Zijn verboden, zal hij spiritueel groeien. Hij wordt dan zeer geliefd bij Allah en zal op deze manier ontkomen aan de hel. Daarnaast maken de rampen en ziekten waaraan de mens blootgesteld wordt, hem duidelijk dat hij een zeer onbekwame dienaar is en begrijpt dat hij geen enkele kracht bezit om rampen zoals overstromingen en stormen etc. te voorkomen. De mens, die zeer goed begrijpt dat hij geen zeggenschap heeft over zowel de externe gebeurtenissen als gebeurtenissen in zijn eigen lichaam, zal zich hiervan bewust worden en zal zich hierdoor richten tot zijn Heer. 


 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur – Boek: Lemalar (De flitsen).