Een van de meest volmaakte taken van de dienaarschap die de profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft vervuld, is geduld. Hij is zijn geduldbeproeving middels vele rampen, emigraties en oorlogen op de beste manier doorgekomen.

Calamiteiten en ziektes zijn andere manieren om spiritueel hoger op te klimmen. Dit gebeurt door geduld te hebben en dankbaarheid te tonen in tijden van calamiteiten en ziektes. Wanneer een moslim gehoor geeft aan ieder bevel van Allah en zich weerhoudt van al Zijn verboden, zal hij spiritueel groeien. Hij wordt dan zeer geliefd bij Allah en zal op deze manier ontkomen aan de hel. Daarnaast maken de rampen en ziekten waaraan de mens blootgesteld wordt, hem duidelijk dat hij een zeer onbekwame dienaar is en begrijpt dat hij geen enkele kracht bezit om rampen zoals overstromingen en stormen etc. te voorkomen. De mens, die zeer goed begrijpt dat hij geen zeggenschap heeft over zowel de externe gebeurtenissen als gebeurtenissen in zijn eigen lichaam, zal zich hiervan bewust worden en zal zich hierdoor richten tot zijn Heer.