“Voorwaar, aanbidding kent twee vormen. De ene vorm is positief, de andere is negatief. 
De positieve vorm is bekend. Met de negatieve vorm echter vervult het slachtoffer een zuiver dienaarschap, doordat hij zich steunend wendt tot zijn Heer, Hem gedenkt en Hem smeekt na zijn onmacht en behoeftigheid te vernemen middels ziektes en calamiteiten. 

Vertoon kan dit dienaarschap niet binnendringen; het blijft zuiver. Mits hij geduldig blijft, de beloning van zijn calamiteit in gedachte houdt en dank betuigt, zal ieder uur van hem dienen als een dag aanbidding. Zijn vluchtige leven wordt een langdurig leven.”1

Een van de meest volmaakte taken van de dienaarschap die de gezant (profeet Mohammed) van Allah heeft vervuld, is geduld. Hij is zijn geduldbeproeving middels emigraties, vele rampen en oorlogen op de beste manier doorgekomen.

Calamiteiten en ziektes zijn andere manieren om spiritueel hoger op te klimmen. Dit gebeurt door geduld te hebben in tijden van calamiteiten en ziektes. Wanneer een moslim gehoor geeft aan ieder bevel van Allah en zich weerhoudt van al Zijn verboden, zal hij spiritueel groeien en zal op deze manier ontkomen van de hel. Daarnaast, de calamiteiten waar hij aan blootgesteld wordt, maken de mens duidelijk dat hij een zeer onbekwame dienaar is en begrijpt dat hij geen enkele kracht bezit om rampen zoals overstromingen en stormen etc. te voorkomen. 

De mens, die zeer goed begrijpt dat hij geen zeggenschap heeft over zowel de externe gebeurtenissen als gebeurtenissen in zijn eigen lichaam, zal bewust zijn dat hij geen Heer is over zijn eigen lichaam en zal zich, nadat hij maatregelen tot genezing heeft genomen, hierdoor richten tot zijn Heer en zal van Hem genezing vragen.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur – Boek: Lemalar (De flitsen).