Profeten zijn de boodschappers die het woord van Allah rechtstreeks overbrengen naar de mensen. Profeten zijn door Allah uitgekozen om de mensen tot het rechte pad te leiden. Zij hebben de openbaringen eerst in hun eigen leven toegepast en vervolgens deze overgedragen aan de mensen, zonder enige toevoeging of wijziging.

Een aantal profeten hebben niet altijd de allerbeste keuzes gemaakt tijdens hun profeetschap. Dit betekent echter niet dat ze hebben gezondigd of een slechte daad hebben verricht. Een voorbeeld hiervan is profeet Jonas. Hij had lange tijd zijn volk uitgenodigd tot het ware geloof. Na 33 jaar werd er nog steeds geen gehoor gegeven aan zijn uitnodiging waardoor hij zijn volk voortijdig verliet zonder bevel van Allah.

“En aan Noah werd er geopenbaard: “Waarlijk, niemand van jouw volk zal geloven, behalve degenen die reeds daadwerkelijk hebben geloofd. Dus treur niet over dat wat zij deden. En bouw het schip onder het zicht van Onze Ogen en (volgens) Onze openbaring. En spreek Mij niet aan over degenen die onrecht pleegden. Voorwaar, zij worden verdronken.” 1

Omdat profeten als voorbeeld dienen voor hun volk heeft Allah hun beschermd tegen de drang om zondes te plegen. Zoals alle profeten bezit ook profeet Mohammed (vrede zij met hem) deze eigenschap:

“Zodat Allah jou je voorgaande en toekomstige zonden zal vergeven en Zijn Gunst aan jou zal vervolmaken en (zodat) Hij jou zal leiden naar een recht Pad.” 2

Met deze vers wordt er gedoeld op de potentiële mogelijkheid van de profeet in verband met zijn menselijke geaardheid om een zonde te plegen.De vraag die we onszelf kunnen stellen is, hoe zouden wij op deze wereld leven nadat ons werd gezegd dat we voorbestemd zijn naar het eeuwige paradijs?


 

 


 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Hud (De Profeet Hud) 11/36-37.
  2. De Heilige Koran, Al-Fath (Het Succes) 48/2.