De laatste tijd horen we vaak: “Heeft Allah het wel aan ons gevraagd voordat Hij ons schiep, ons mens maakte en aan beproevingen onderwierp en verplichtte tot aanbidding?”

We zullen deze vraag beantwoorden volgens de logica van de vraagsteller.

Waar bevonden wij ons voor de schepping, zodat Allah het aan ons zou kunnen vragen? Wij bestonden niet voor de schepping. Iets dat niet bestaat kan geen vragen krijgen of beantwoorden. We beschikten immers ook niet over een verstand, wilskracht noch voorkeuren dus we waren ook niet in staat om zo een vraag te beantwoorden. Bijgevolg konden we ook niet weten wat het inhoudt om mens te zijn en alles wat erbij hoort. Men moet dus eerst beseffen dat er niets gevraagd kan worden aan iets of iemand die niet bestaat.

Dan nog blijft de vraag -in het geval we over verstand zouden beschikken voordat we geschapen werden – wat zou ons antwoord zijn? Zou je een metaal willen zijn, een plant, een dier… of een mens met verstand en wilskracht? Uiteraard zouden we kiezen om mens te zijn.

Onze schepper heeft ons uit het niets geschapen als de meest waardevolle wezens. Het past niet om de schepping als mens in vraag te stellen terwijl we Hem zouden moeten leren kennen en bedanken.