Allah zegt: “Sommige gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer kijkend.” 1

Ook heeft de profeet Mohammed (v.z.m.h) dit bevestigd in de volgende Hadith 2:

“Wanneer de bewoners van het paradijs het paradijs binnentreden, zal de Gezegende, de Verhevene vragen: “Verlangen jullie naar meer?” Zij zullen zeggen: “Heeft U niet reeds onze gezichten verlicht? Heeft U ons niet het paradijs laten binnentreden en ons gered van het hellevuur? Daarop zal Hij (Allah) de bedekking opheffen (tussen Hem en de bewoners van het paradijs) en van de zaken die hen (de bewoners van het paradijs) gegeven is, is er niets waar zij meer van zullen houden dan het aanschouwen van hun Heer, de Almachtige, de Verheerlijkte.” 3

Dit duidt erop dat de gelovigen op deze dag niet afgehouden zullen worden van het zien van hun Heer. Zij zullen Hem dus zien in het Paradijs. Zo zegt Allah: 

“Voor degenen die het goede hebben gedaan is er het beste en zelfs nog meer. Grauwheid noch vernedering zal hun gezichten bedekken. Zij zijn de bewoners van het paradijs, en zij zullen daarin voor altijd verblijven.” 45

De profeet zei over deze vers: “Het ‘Goede’ is het paradijs en ‘meer’ is het aanschouwen van het gezicht van Allah.6 Daarnaast heeft profeet Mohammed ons te kennen gegeven dat de mens in het paradijs zijn Heer zal zien, zoals de zon op een klaarlichte dag en de volle maan bij een heldere nacht wordt gezien. 7


 

 

Bronnen, noten en referenties

 De Heilige Koran, Al-Qiyamah (De Wederopstanding) 75/22/23.

Hadith zijn de in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de profeet Mohammed.

Hadith Sahieh Moeslim, Geloof, 181.

De Heilige Koran, Yoenoes (Profeet Jonas) 10/26.

We kunnen het gezicht hier niet vergelijken met het menselijk gezicht. Allah gaat dit te boven. Hier moeten we begrijpen dat de mensen van het paradijs de Almachtige God zullen zien op een manier die we niet weten.

Hadith, Bukhari; Moeslim; Abu Dawoed.

Hadith, Tirmidhi, Paradijs, 17.