Allah creëert zowel het mooie, goede, beste, als het lelijke, slechte en het kwade. Dit is een antwoord op de vraag van mensen die zich afvragen of Allah ook het kwade creëert? 

Alles in dit universum kan beter waargenomen worden als er vergelijkingsmateriaal is. Verschillen dienen te bestaan zodat men kan waarderen en beoordelen. Om tegen iets ‘’mooi’’ te kunnen zeggen, dient men eerst iets te zien wat ‘’minder mooi’’ is. Als dit er niet zou zijn, zou de waarde van het mooie nooit begrepen kunnen worden. Dus het bestaan van het minder mooie is noodzakelijk om het mooie te kunnen zien en te begrijpen. 

Indien de creatie van het kwade niet aan Allah wordt toegekend, zou dit betekenen dat het kwade door een andere kracht wordt gecreëerd. Hier is dan sprake van Shirk (deelgenoot toekennen aan Allah). Creëren behoort enkel aan Allah toe en Hij kent geen echtgenote, gelijke, helper of partner.

Een ander oogpunt op deze vraag is de toetsing die toegepast wordt. Als Allah enkel het goede zou creëren en het kwade dat toegepast wordt door mensen onmiddellijk zou bestraffen, zou er geen sprake van het kwade zijn. Dan zou enige toetsing op deze wereld ook geen betekenis hebben. Er zou dan geen sprake zijn van het plegen van zondes en ontkenning van Allah. Iedereen zou gelijk zijn aan een engel. 

Dit is echter niet de wil van onze Heer. Hij wil dat Zijn dienaar met zijn eigen wil zich tot het goede richt. Zo ook worden mensen niet onmiddellijk bestraft, nadat een zonde door hun is begaan. Het is dus ook nodig dat het kwade gecreëerd wordt om zo de toetsing compleet te maken. Met deze uitleg wordt gelijk de vraag “Waarom belemmert Allah het kwade niet?” beantwoord.