Allah creëert zowel het mooie en het goede, als het lelijke en het kwade. Dit is een antwoord op de vraag of Allah ook het kwade creëert. 

Alles in dit universum kan beter waargenomen worden als er vergelijkingsmateriaal is. Verschillen dienen te bestaan zodat men kan waarderen en beoordelen. Om tegen iets ‘mooi’ te zeggen, dient men eerst iets te zien wat minder mooi is. Als dit er niet zou zijn, zou de waarde van het mooie niet begrepen worden. Dus het bestaan van het minder mooie is noodzakelijk om het mooie te kunnen begrijpen. 

Indien de creatie van het kwade niet aan Allah wordt toegekend, zou dit betekenen dat het kwade door een andere kracht wordt gecreëerd. Hier zou dan spraken zijn van Shirk (afgoderij). Creëren behoort enkel aan Allah toe. Hij kent geen echtgenote, gelijke, helper of partner. Het feit dat Allah het kwade heeft geschapen, wil niet zeggen dat Hij de mensheid het kwade wil aanrichten.Allah schept niets om als kwaad te dienen. Bijvoorbeeld, de duivel is uit vuur geschapen. Het scheppen of het bestaan van vuur is in wezen niet slecht, wel het aanraken ervan. Wie het vuur correct gebruikt, heeft voordeel ervan. Zo niet, ondergaat hij of zijn omgeving schade. Tenslotte heeft de mens eigenschappen gekregen zoals verstand, wilskracht, intelligentie, affectie enzovoort. Wanneer men voor het goede of het kwade kiest, kan men de verantwoordelijkheid niet op Allah schuiven. 

Een ander oogpunt op deze vraag is de beproeving die toegepast wordt. Als Allah enkel het goede zou creëren en het kwade dat toegepast wordt door mensen onmiddellijk zou bestraffen, dan zou de beproeving op deze wereld geen betekenis hebben. Er zou dan geen sprake zijn van het plegen van zondes en ontkenning van Allah. Iedereen zou dan gelijk zijn aan een engel. Dat is echter niet de wil van onze Heer. Onze Heer wil dat Zijn dienaar met zijn eigen wil zich tot het goede richt. Het is dus ook nodig dat het kwade gecreëerd wordt om zo de beproeving compleet te maken. Met deze uitleg wordt tegelijkertijd de vraag “Waarom belemmert Allah het kwade niet?” beantwoord.