Iemand die gelooft in de zes pilaren van het geloof, is moslim totdat hij één van deze pilaren ontkent. Zonden zorgen er niet voor dat iemand geen moslim meer is. We moeten niet vergeten dat het geloof (iman) een licht is dat ontstaat door de gedetailleerde bevestiging van alle essentiële religieuze zaken die door de profeet zijn gebracht. 

Als een persoon gelooft in de zes pilaren van iman, maar geboden en verboden  van de islam niet praktiseert, dan is deze persoon een zondigende moslim.

De zes pilaren van het geloof zijn:

  1. Geloof in de eenheid van Allah.
  2. Geloof in de Engelen.
  3. Geloof in de Heilige Boeken(Koran, Bijbel, Thora en Psalmen; en de teksten)
  4. Geloof in alle profeten.
  5. Geloof in het hiernamaals.
  6. Geloof in de lotsbestemming (Allah Zijn alwetendheid, Allah Zijn wil, Allah Zijn schepping, Allah Zijn toestemming)

Enkele voorbeelden:

  • Een moslima die accepteert dat versluiering verplicht is in de islam maar het niet praktiseert, maakt van haar een zondigende moslima.
  • Een moslim die accepteert dat alcohol verboden is in de islam, maar toch alcohol nuttigt is een zondigende moslim.
  • Een moslim die accepteert dat het eten van varkensvlees verboden is in de islam, maar het toch consumeert is een zondigende moslim.

Ten slotte iemand die gelooft in de geboden en verboden maar ze niet praktiseert, blijft een zondige. Iemand die niet gelooft in één van de geboden en verboden en het toch praktiseert is geen moslim.