Allah laat ons via de Koran weten dat enkel en alleen een goed hart niet genoeg is om naar de hemel te gaan. Hiervoor moet men allereerst geloven in de zes pilaren van het geloof en moet men zich houden aan de voorgestelde regels die door Allah zijn opgesteld. 

Zoals een leerling met een goed hart niet kan slagen als hij niet voldoende zijn best doet, kan een ongelovige met een goed hart niet ontkomen aan de bestraffing als hij Allah niet gehoorzaamt. We mogen ook niet vergeten dat iemand die wel in Allah gelooft en Hem gehoorzaamt maar tegelijkertijd een slecht karakter bezit en andere levende wezens leed veroorzaakt, ook niet aan een straf kan ontkomen.

Allah is rechtvaardig; een atheïst met een slecht hart en een atheïst met een goed hart zal niet gelijk gesteld worden in het hiernamaals. Een atheïst met een slecht karakter krijgt de zwaarste straf terwijl een atheïst met een goed hart veroordeeld wordt tot een lichtere straf.