Eerst en vooral mogen we niet vergeten dat de Islam officieel niet het hoogste aantal gelovigen telt, maar niet officiëel is dit wel het geval. Het meerendeel van de Christenen behorend tot het Christendom die op de eerste plaats staat, geeft aan ongelovig te zijn. 

Doorheen de geschiedenis is er geen enkel geloof in geslaagd om de hele mensheid als zijn gelovigen te verenigen. 

Er zijn twee groepen die de İslam weigeren te onderscheiden:

De eerste groep: Dit is tevens de grootste groep en heeft eigenlijk geen ambitie om de Islam te leren kennen, laat staan om het te beoordelen op basis van een bewijs of tegenbewijs. De Islam wordt door deze mensen gewoon genegeerd. 

In de vorige eeuwen heeft het Christendom door middel van de paus en kerken een grote druk en invloed uitgeoefend op de mensen. De mensen waren dan ook met een grote passie verbonden aan de Kerk en de Paus.  Hierdoor kon de Islam zich niet uitbreiden. Een andere reden is de misvatting dat de Islam in tegenstrijd zou zijn met de wetenschap. In de 20ste en 21ste eeuw heeft de media er voor gezorgd dat de Islam en de moslims steeds een negatiever imago kreeg.  De moslims leefden op moreel vlak ook steeds afgekeerd van de Koran, werdensteeds minder welgesteld en onwetender over de Islam.  

Tegenwoordig heerst er een grote vrijheid van mening en vrije toegang tot internet-tv-pers die tot juiste informatie kan leiden. Ondertussen heeft het Christendom veel aanhang verloren en kan de Kerk minder invloed uitoefenen op de mensen. Zo werd ook steeds meer bekend dat de İslam niet in strijd is met de wetenschap. Iedereen die op pad gaat met een passie voor de waarheid zal zien dat zijn weg hem leidt naar de Islam. 

De tweede groep: Hier vinden we vooral mensen die de Islam met een grote vooroordeel benaderen, geen enkel bewijs willen erkennen en een grote aanhang hebben voor alles wat ontkrachtend is - hoe zwak die argumenten ook mogen zijn. Ze zijn niet groot in aantal en zijn er niet in geslaagd om de Islam te ontkrachten met wetenschappelijke en rationele argumenten. Zij zullen hier ook niet in slagen. In tegendeel, doorheen de geschiedenis zijn veel ongelovigen bekeerd tot de Islam op basis van rationele en wetenschappelijke bewijzen. Tegenwoordig zijn veel Christenen - tien duizenden mensen tot de Islam bekeerd, waaronder honderden wetenschappers en geestelijken. 1


 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op het werk van Bediüzzaman Said Nursi "Hutbe-i Şamiye".