Hoe de vrouw de man op bepaalde gebieden voorbij kan streven,zo kan de man ook de vrouw weer op bepaalde gebieden voorbij streven.Dit is nodig zodat er, voornamelijk in een gezin, balans is omdat de man en vrouw elkaar aanvullen. Uitgaande van dit aspect kan geconcludeerd worden dat deze vraag onmogelijk beantwoord kan worden, zonder de achterliggende gedachte te weten. 

Op de vraag of mannen en vrouwen gelijk zijn in het geloof kan er met behulp van onderstaande uitleg meer duidelijkheid gegeven worden. Slechts degene die bij Allah geliefder is, bevat meer kwaliteit en hoogwaardigheid. 

In de Koran staat het volgende:

“Inderdaad, de moslimmannen en de moslimvrouwen, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, de lijdzame mannen en de lijdzame vrouwen, de nederige mannen en de nederige vrouwen, de aalmoesgevende mannen en de aalsmoesgevende vrouwen, de vastende mannen en de vastende vrouwen, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah veelvuldig gedenken – voor hen heeft Allah vergiffenis bereid en een geweldige beloning.”1

Wanneer we kijken naar de Koran, de leidraad voor de mens, zien we dat Allah waarde geeft aan de mens, afhankelijk van de (taqwa) Godsvrees die er heerst voor Allah. De maatstaf voor onderscheid bij Allah is dus godsvrees voor Hem. Kwaliteit in het geloof wordt dus gemeten op basis van taqwa. Degene die meer taqwa heeft is geliefder bij Allah en bevat zo meer kwaliteit. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen man en vrouw. De man of vrouw die Allah meer lief heeft zal waardevoller zijn. 

Taqwa kan ook vertaald worden in termen van bewustzijn van God. Want een individu kan geen Godsvrees hebben indien hij niet bewust is van God. Maar wat houdt Godsvrees in? 
Dit houdt in: Allah vrezen, zondes vermijden en jezelf weerhouden van handelingen, houdingen, toestanden en woorden die Allah ontevreden stellen. Het doel is de wil en tevredenheid van Allah winnen. 

Dus het is niet per definitie angst voor de Schepper en Zijn bestraffing, maar het is meer de vrees om de wil en tevredenheid te verliezen. Op dit punt wordt er geen waarde gehecht aan het geslacht. Het verrichten van goede daden is niet gekoppeld aan het geslacht. Bijvoorbeeld, als er tien zegeningen worden geschonken aan elk letter dat gelezen wordt uit de Koran, geldt dit voor zowel de man als de vrouw.

We kunnen de gestelde vraag vanuit het psychologische aspect bekijken en behandelen: “Is er een verschil tussen mannen en vrouwen vanuit de psychologische invalshoek?” Zonder aarzeling kan deze vraag met ‘jazeker’ beantwoord worden. Psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen zijn al vanaf de jeugd zichtbaar. De verschillende keuzes die gemaakt worden bij het uitkiezen van bijvoorbeeld speelgoed is een bewijs dat de interesse tussen mannen en vrouwen in het algemeen verschillen. 

Naarmate mannen en vrouwen ouder worden, is het zichtbaar dat er meerder verschillen tevoorschijn komen. Gesprekken die onder mannen gevoerd worden gaan meestal over sport, zaken, politiek en dergelijke. Vrouwen daarentegen hebben het dan meer over mode, uiterlijk, kleren etc. De aard van de man is meer op de buitenwereld gericht, terwijl zijn zachtaardigheid echter weer overtroffen wordt door die van een vrouw. Het grote voordeel hiervan is, dat behoedzaamheid voor de kinderen en het huis gekoesterd zal worden door haar.

Bovendien heeft de islam aan de vrouw een hoge en eervolle status toegekend. In een vers van de Koran zegt Allah: 

“(…) Als een van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen “oef” tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen.”2

En in een hadith zegt de profeet: 

"Het paradijs ligt onder de voeten van de moeders.”3

Hiermee wordt er een hoge status aan de ouders toegekend. Allah bezit over eindeloze wijsheid. De schepping wordt geschapen zoals Hij het wil. Sommige geeft hij verschillende kenmerken en eigenschappen dan aan ander. Geen enkele schepping heeft het recht tegen deze wil en oordeel in te gaan. Allah heeft de man en de vrouw niet in alle opzichten gelijk geschapen. Het is onmogelijk om deze twee geslachten op ieder vlak aan elkaar gelijk te stellen. 

Mannen en vrouwen zijn op een dusdanige manier geschapen dat ze van elkaar van nature verschillen. De man is op het gebied van kracht, moed en daad meer op de voorgrond dan de vrouw en de vrouw is op het gebied van barmhartigheid, gevoeligheid, trouwheid en loyaliteit meer op de voorgrond dan de man. Onder één dak worden de krachten van beide kanten gebundeld. Dit is ook nodig voor de behoefte en het geluk van het gezin. 

Omdat de man op het gebied van kracht en volharding in het algemeen beter presteert dan de vrouw, heeft Allah de verantwoordelijkheid om de familie te leiden en te voorzien in de eerste plaats bij de man neergelegd. De man is verantwoordelijk om de vrouw van ieder gevaar, zowel materieel als spiritueel, te beschermen en in al haar behoeften te voorzien. Dit betekent niet dat geen enkel vrouw deze dingen niet alleen kan. 

Het is echter een gunst van Allah om de last van de vrouw te verlichten zodat ze het gemakkelijker heeft. Zo kan de vrouw zich focussen en bezighouden met dingen waarin ze beter is dan de man. 

Volgens de Koran wordt de maat van waardering niet volgens het geslacht, maar volgens taqwa (Godsvrees) bepaald. taqwa is bewust en bang zijn voor Allah, vermijden van het plegen van zonden, ver staan van dingen waar Allah niet van houdt en te passen op je gedrag, houding en uitspraken om uiteindelijk ervoor te zorgen dat Hij jou liefheeft. Dit zou het grootste doel moeten zijn in het leven en ieder zou de vrees in zich moeten dragen om deze taqwa te verliezen. 

Gehoorzaamheid is de plicht van de vrouw zolang wat er van haar gevraagd wordt niet tegenstrijdig is met de islam, slecht of ongepast is. Maar het is eveneens de plicht van de man om aan de rechten van de vrouw te voldoen. Hierbij is de uiting “vrouwen zijn slaven van de mannen” een absolute leugen. Integendeel, de vrouw heeft binnen de islam meer rechten dan de man. 

Want de islam zegt dat de man verplicht is voor de vrouw te zorgen, terwijl de vrouw deze verantwoordelijkheid niet draagt. Omdat de vrouw de taak heeft gekregen om het kind op te voeden en ervoor te zorgen, heeft Allah een groter gevoel van barmhartigheid aan haar gegeven.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Ahzab (De Partijen) 33/35.
  2. De Heilige Koran, Al-Isra (De Nachtreis) 17/23.
  3. Hadith, Acluni, Kash al-Khafa, 1078; Al-Da’ifah, 593.